Succes med økologi i offentlige køkkener

Undersøgelse af økologi

En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at ni ud af ti køkkener blandt de 622 undersøgte, er nået så langt med omlægningen, at de i dag kan opnå et økologisk spisemærke i enten bronze, sølv eller guld.

Eksempelvis kunne 62 procent af køkkenerne opnå et sølv eller guldspisemærke ved slutningen af undersøgelsesperioden, hvilket var en fordobling i forhold til da undersøgelsen startede. Og det tyder på en succesfuld omlægning.

I forbindelse med den ’Økologiske Handlingsplan 2020’ blev der afsat midler til omlægningen. Midlerne skulle bruges til at uddanne køkkenets medarbejdere til den økologiske produktion.

Det betyder, at en række omlægningskonsulenter har været i spil og uddannet medarbejderne i miljø og bæredygtighed, madspild, sæsonvariation mm. Det gælder blandt andet konsulentvirksomheden Øko ++, der også har bidraget til Fødevareinstituttets rapport.

- Det er godt gået af køkkenernes medarbejdere, ledelserne og omlægningskonsulenterne, at de ved fælles hjælp er nået så langt med omlægningen, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry.  Det er en stor fordel for miljø og sundhed, det giver bedre mad og mindre spild. Men det er også en fordel for professionen, da arbejdsglæden ser ud til at stige i takt med økologiprocenten.

Undersøgelsen viser netop, at medarbejderne føler sig mere motiverede for arbejdet, og at arbejdsglæden er øget hos langt de fleste.

Arbejdsglæde og fysik

Der er et lille skår i glæden, da resultatet af undersøgelsen tyder på, at arbejde i køkkenerne bliver mere fysisk belastende efter en omlægning.

- Den økologiske målsætning er god, men den må ikke gå ud over medarbejdernes arbejdsmiljø og helbred, advarer Ghita Parry. Den økologiske produktion kræver forarbejdning af flere råvarer i køkkenerne. Det positive i det er, at medarbejderne oplever at få håndværket tilbage. Men det kan omvendt resultere i mere rutinepræget, og ensidigt gentaget arbejde. Ikke mindst, når omlægningen skal ske inden for rammerne af det eksisterende budget. Det er derfor vigtigt at sikre, at medarbejdere, der i forvejen er presset på tid, ikke belastes yderligere f.eks. af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Fødevareinstituttets rapport lægger op til at følge op på de positive effekter af omlægningen f.eks. for at se, om de kan fastholdes ved et endnu højere økologiniveau.

 

Fakta

DTU Fødevareinstituttets rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse af 622 køkkener, fordelt på flere køkkentyper. Undersøgelsen er foretaget fra 2012-2013.

 

Kilde