Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Sund ledelse giver færre sygedage

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Heidi Lundsgaard [ f o t o ]

I 2015 skal sygefraværet i regionen være reduceret fra 5,1 til 4,1 procent, det vil sige 20 procent. Og mange arbejdspladser er godt på vej til at nå målet, fortæller Anne Sophie Hensgen, projektleder i Region Syddanmarks Koncern HR.

− Vores direktion har skærpet målet, så sygefraværet allerede skal være nede på 4,3 procent i 2013. Og de foreløbige opgørelser tyder på, at det delmål kan nås, siger hun.

Fra kontrol til omsorg

Regionens strategi mod sygefravær hedder ’Sygefravær & Trivsel 2015’ og består af to dele: systematisk opfølgning på sygemeldte medarbejdere og forebyggelse af nye sygemeldinger. Det sidste skal ske ved at styrke den generelle trivsel på arbejdspladserne.

Blandt andet er det nu et krav, at lederen har kontakt med den sygemeldte allerede på første sygedag og igen den femte og den 15. sygedag.

− Først var der visse betænkeligheder, især fra lederne. De frygtede, at medarbejderne ville føle sig mistænkeliggjort, når de skulle snakke med lederen allerede på første sygedag, men kritikken er helt forstummet. Det opfattes tværtimod som et udtryk for omsorg og interesse og et ønske om at kunne handle hurtigt, når en medarbejder har et problem, der kræver lederens hjælp, siger Anne Sophie Hensgen.

Kontakt til lederen

HR-afdelingen har set nærmere på de ti procent af regionens 25.000 medarbejdere, som var mest syge i 2011, og det viste sig, at de generelt efterlyste tæt kontakt med deres leder under deres sygdom, og at de ønskede sig en leder, der gjorde noget aktivt for dem. Derudover ville de gerne have mulighed for at vende tilbage til jobbet på en fleksibel måde i forhold til arbejdstid og -opgaver.

Tag den svære samtale

Region Syddanmark har også undersøgt, hvad ledelsen gør på de arbejdspladser, hvor medarbejderne er mest tilfredse og næsten aldrig er syge. Blandt de undersøgte arbejdspladser er køkkenet på Sygehus Lillebælt.

Undersøgelsen hedder ’Den sundeste ledelse’ og peger i samme retning:

− Et fællestræk ved arbejdspladser med mange medarbejdere uden sygefravær og høj trivsel er, at de har en tydelig ledelse, som tør gå i dialog med sine medarbejdere om sygdom og trivsel og foreslår løsninger. Det er meget vigtigt, at ledelsen ikke er berøringsangst. Derfor tilbyder vi lederne kurser og øvelsesdage i den svære samtale, siger Anne Sophie Hensgen.

Kurserne er også for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, da samarbejdet mellem dem og lederne er vigtigt for at nå målene med den nye strategi.

Før i tiden huggede vi om det

Sygefraværet er lavt og medarbejdertilfredsheden i top i køkkenet på Sygehus Lillebælt i Vejle, der flere år før tid har nået Region Syddanmarks mål for nedbringelse af sygefraværet.

Sygefraværet blandt de 34 medarbejdere i centralkøkkenet på Sygehus Lillebælt i Vejle er under tre procent. Dermed mere end opfylder køkkenet det mål for sygefravær, som arbejdsgiveren har udstukket.

Og det er i høj grad ledelsens fortjeneste, vurderer køkkenets arbejdsmiljørepræsentant, Lene Kirstine Bundgaard.

− Vi havde tidligere meget mere sygefravær og stor personaleudskiftning. Nu er der nærmest ingen, der rejser, og sygefraværet ligger aktuelt lige under tre procent. Vi er i dag en arbejdsplads med langt større trivsel. Medarbejdertilfredsheden er høj, viser målingerne, og det afspejler sig blandt andet i et lavt sygefravær, siger Lene Kirstine Bundgaard.

Hun giver uden tøven ledelsen en stor del af æren for, at så få medarbejdere er syge, og at arbejdsglæden er stor:

− Hele kulturen og direktøren for sygehuset fortæller os, at en servicefunktion som køkkenet er med til at holde hele sygehuset sammen. Vi får indprentet, at vi er vigtige og værdsatte, og at det gør en vigtig forskel, at vi kommer på arbejde. Så vi føler vores arbejde påskønnet, og hvis man gør det, tager man ikke en pjækkedag. Vi bliver kun hjemme, når vi er syge.

Konfliktløsning ved huggeblokken

Hun roser samtidig køkkenets leder, cheføkonoma Charlotte Ancker, for at tage hver enkelt medarbejders ønsker og behov meget alvorligt. Charlotte Ancker har samtaler med hver enkelt om, hvad de gerne vil, og alle medarbejdere har fået tildelt et særligt og personligt ansvarsområde, de brænder for. Det giver stor motivation, vurderer Lene Kirstine Bundgaard.

Køkkenpersonalet arbejder systematisk med at sige det ligeud og på en ordentlig måde, når der opstår uenighed, eller en medarbejder bliver ked af noget på arbejdspladsen. Det forebygger også sygedage.

− Vi arbejder systematisk med en anerkendende tilgang, og det har haft stor gavnlig effekt. I starten brugte vi vores huggeblok, når der var behov for at stifte fred og ordne småkonflikter. Så gik de involverede ned til huggeblokken, der står lidt afsides, og fik talt sammen. I dag er det sjældent nødvendigt, fordi vi er blevet meget bedre til at tale pænt til hinanden og sige, når noget nager os, siger Lene Kirstine Bundgaard.

Tidligere var der større tendens til at finde fejl og hakke på hinanden, og det var med til at give dårligt arbejdsmiljø, stor udskiftning og mange sygedage.

FAKTA

 

Tegn på sund ledelse i Region Syddanmark:

• Målrettet delegering.
Lederne giver udstrakt frihed til at skabe de ønskede resultater
• Rettidig problemløsning.
Lederne søger en hurtig håndtering af konflikter og problemer
• Kompromisløs ambition.
Lederne sætter høje standarder for de fælles præstationer
• Empatisk intervention.
Lederne agerer sikkert og respektfuldt i menneskelige relationer
• Tydelig integritet.
Lederne markerer og efterlever deres personlige værdier

Sygefravær og trivsel

Syv initiativer skal nedbringe sygefraværet i Region Syddanmark:

1. Proaktiv ledelse, når en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt.
2. Dag 1-, 5- og 15-model, hvor lederen systematisk har kontakt med den sygemeldte medarbejder.
3. Løbende vurdering − senest ved 40 sygedage på et år − af muligheder for, at en sygemeldt medarbejder vender helt eller deltvist tilbage i job.
4. Videreudvikling af ledernes overblik over sygefraværet.
5. Målrettede lederuddannelser.
6. Lokal udvikling af incitamenter for lederne til at nedbringe sygefraværet.
7. Særligt fokus på at få de 10 procent af medarbejderne, der tegner sig for 60 procent af sygefraværet, tilbage i job.

Regionen har udarbejdet en række redskaber og vejledninger, der understøtter de syv initiativer. De kan hentes her:

www.regionsyddanmark.dk/wm376074

 

PERSPEKTIV


Utryghed og stress giver sygefravær

Mere end hver syvende medarbejder har følt sig stresset i løbet af de seneste to uger og hver tredje frygter en fyreseddel. Den slags utryghed i arbejdet får sygefraværet til at stige.

15 procent med et job har været stressede hele tiden eller ofte i løbet af de seneste to uger, og 13 procent er bange for at miste jobbet, mens 23 procent i nogen grad er bekymrede.Det viser en undersøgelse fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er baseret på svar fra mere end 16.000 lønmodtagere.

Hvert andet år tager forskningscenteret temperaturen på, hvordan danske lønmodtagere selv oplever deres arbejdsmiljø og helbred.

Svarene tyder på, at utryghed på jobbet stadig er et problem for mange. Og at det giver sygefravær, det dokumenterede FTF sidste år i en undersøgelse.

www.arbejdsmiljoforskning.dk − ’arbejdsmiljø og helbred 2012’

www.ftf.dk − 'god ledelse giver lavere fravær’ og 'stadig store problemer ...'