SUNDHED: Vi bakker op om et behandlingsråd

Det Etiske Råd holdt mandag konference på Christiansborg på baggrund af deres netop offentliggjorte udtalelse: ”Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen”.

”Det er vigtigt med et uvildigt råd, som kan vurdere, hvor sundhedsvæsenet bedst bruger sine ressourcer. Og som formand for Kost & Ernæringsforbundets medlemmer ser jeg selvfølgelig på det med ernæringsfaglige briller. For mad og ernæring er en nødvendig og væsentlig del af ethvert behandlingsforløb, for hurtigere at komme til kræfter og for at undgå unødige vægttab, der kan betyde forskellen mellem liv og død. Mange patienter har flere forskellige diagnoser med modsatstridende diætetiske hensyn. Det kræver specialviden fra kompetente fagfolk til at hjælpe borgerne til at hjælpe sig selv – uanset diagnose”, siger Ghita Parry.

Gevinst for samfundet 

Ifølge det engelske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ligger ernæringsterapi i toppen over de mest kosteffektive behandlinger. Ud over at gavne den enkelte patient ved at forbedre livskvaliteten og nedsætte dødeligheden, har ernæringsterapi vist sig at spare samfundet penge på eksempelvis genindlæggelser, infektioner og rehabilitering.

”Ernæringsterapi er derfor ikke kun en vigtig del af den medicinske behandling, det bidrager også med sundhedsøkonomiske gevinster for samfundet”, siger Ghita Parry.