Sundhedsfaglige - meld jer i jobbankerne

Ingen kan forudse den præcise udvikling af corona-situationen. Derfor opfordrer både kommuner og regioner alle med en sundhedsfaglig baggrund, der kan hjælpe, til at oprette sig jobbankerne.

De ernæringsprofessionelle kan også bidrage

Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed kan tilbyde kompetencer indenfor hygiejne, systematik, samarbejde, pædagogik og didaktik. Desuden har de viden om sundhed, kommunikation, psykologi og sociologi, der også kan være nyttige kompetencer i denne sammenhæng. Nogle af dem er diætister, der kan varetage diætbehandling og ernæringsterapi, og derfor også er relevante kandidater regionernes ekstra beredskab. 

Får du ansættelse? Så kontakt forbundet

Hvis du får ansættelse, så husk, at du kan bruge dit forbund. Vi står klar med rådgivning om løn og ansættelse - også i denne specielle situation.

Kommunernes jobbanker:

Regionernes jobbanker: