Sundhedsforsikring

Som medlem af Kost og Ernæringsforbundet kan vi tilbyde dig en sundhedsforsikring til en pris, der er billigere, end hvis du selv skulle tegne en tilsvarende privat forsikring. Alle medlemmer kan melde sig til, du skal ikke afgive nogen former for helbredsoplysninger, og vi tilbyder ordningen til alle medlemmer under 70 år.

I samarbejde med vores forsikringsmægler Willis har vi valgt en aftale med Gjensidige Forsikring. Forsikringen giver dig bl.a. mulighed for – hvis du bliver ramt af en ulykke eller en sygdom – at få en hurtig behandling. Har du f.eks. brug for en ballonudvidelse eller skal have opereret brystet for kræft, kan det hele gøres færdigt i privatregi inden for ca. 20 arbejdsdage. 

Du kan også få din ægtefælle eller samlever med i ordningen på samme gode vilkår som dig selv. Opkrævning vil ske direkte fra Gjensidige Forsikring. Når din ægtefælle eller samlever er medforsikret, bliver jeres børn under 21 år gratis omfattet af forsikringen. Når du har tilmeldt dig sundhedsforsikringen, vil du sammen med din police fra Gjensidige modtage en tilmeldingsblanket til din ægtefælle/samlever.

Priserne for sundhedsforsikringen er i 2021

Medlem 2.392,03 kr. årligt
Ægtefælle 2.392,03 kr. årligt
Børn    960,45 kr. årligt
   

 Fysiske behandlinger

 

Klinisk diætist
Ved BMI over 30 eller under 18 er det muligt at søge om diætist behandling i op til 3 måneder. Det kan desuden bevilliges hvis der konstateres en alvorlig lidelse som kræver særlig kostvejledning. Der skal foreligge henvisning fra læge.

Kiropraktor
Der tilbydes ubegrænset behandling i eget behandlernetværk - både i forhold til tid og antal behandlinger. Forsikrede kan ligeledes selv vælge en behandler uden for vores behandlernetværk. Uden for netværket tilbydes behandlinger i op til 7 måneder. Der kræves ikke henvisning.

Fysioterapi
Der tilbydes ubegrænset behandling i eget behandlernetværk - både i forhold til tid og antal behandlinger. Forsikrede kan ligeledes selv vælge en behandler uden for vores behandlernetværk. Vælger den forsikrede en fysioterapeut, der ikke er godkendt af den danske sygesikring (altså uden ydernr.) eller uden tilskud fra den offentlige sygesikring, vil godtgørelsen pr. behandling være 155 kr. Uden for Gjensidige Forsikrings behandler­netværk er det muligt at få behandlinger i op til 7 måneder. Der kræves ikke henvisning, dog dækker vi kun 155 kr. uden henvisning.

Genoptræning
Ud fra speciallægens vurdering bevilges den nødvendige genoptræning. Desuden tilbydes rekreation for op til 50.000 kr. Der foretages efterkontrol, for at du kan være fuldstændig sikker på, at du er rask, og at der ikke kan gøres mere.

Hjemmepleje
I forbindelse med en større operation kan det være hensigtsmæssigt, at man er under professionel pleje – og ikke mindst under opsyn. Forsikringen dækker, hvis speicallægen vurderer, at der er behov for hjemmesygepleje eller blot hjemmehjælp i en periode.

Alternativ behandling
Forsikringen dækker behandling, der af Sundhedsstyrelsen menes at være under faglig kontrol og har bevist sit værd under kliniske undersøgelser. Der sker dog hele tiden en udvikling inden for de forskellige områder, og hvis speciallægen i dag ordinerer akupunktur som en mulighed, dækker forsikringen.

 Hospitalsbehandling

 

De tilknyttede privathospitaler kan tilbyde en garanti for behandling og/eller forundersøgelse inden for 10 arbejdsdage.Garantien, der kun gælder for forsikringskunder, bliver lukket for fremtidige kunder, hvis behovet skulle overstige kapaciteten. Det er helt op til dig, hvor du vil behandles. Behandlingsstedet skal blot være et godkendt hospital eller en godkendt klinik. Gjensidige Forsikring har samarbejdsaftale med 21 privathospitaler i Danmark og 3 privathospitaler i Tyskland, så du kan altid blive behandlet tæt på din bopæl. Behandlingsgaranti og -frihed

Behandling af tidligere skader
Når forsikringen har været i kraft i et halvt år.

Behandling i udlandet
Du kan frit vælge, om du vil behandles i Danmark, Norden eller EU. Hvis du ønsker behandling for kræft i udlandet, skal der som altid foreligge en lægelig vurdering, der giver begrundet forventning om en varig helbredelse. Ved behandling i udlandet kan der blive tale om en vis egenbetaling.

 Psykiske behandlinger

 

Psykiatrisk behandling
Forsikringen dækker alle udgifter, hvis sygdommen ud fra et lægefagligt synspunkt menes at kunne kureres.

Psykologhjælp
Vi tilbyder ubegrænset dækning af psykisk behandling i vores eget psykolognetværk - både i forhold til tid og antal behandlinger. Ved valg af psykolog uden for netværket ydes der ubegrænset dækning i op til 6 måneder.

Krisehjælp
I forbindelse med svære sygdomstilfælde eller alvorlige ulykker kan det være vigtigt, at man får professionel hjælp hurtigt. Gjensidige har en aftale med Falck, der kan stille trænede krisepsykologer til rådighed med kort varsel.

Misbrugsafvænning
Ofte har et alkoholmisbrug stået på længe, før der bliver taget fat på at finde en løsning, som f.eks. kan være at komme på et afvænningsophold – eventuelt i en ferie. Forsikringen dækker opholdet med op til 85.000 kr.

Andet misbrug
Flere bliver revet med af et medicinmisbrug, der måske er startet i forbindelse med smertelindring af en sygdom, og det kan være svært at komme ud af den onde cirkel. Forsikringen dækker behandling for et medicinmisbrug med op til 60.000 kr., men dækker ikke et specifikt narkotikamisbrug.

 Særlige dækninger og undtagelser

 

Farlig sport
Skader i forbindelse med mange sportsgrene og deltidsprofessionel sport, som ofte er undtaget i andre forsikringer, dækkes også. Der er dækning ved dykning, bjergbestigning, motorvæddeløb, racerbådsløb, drageflyvning, faldskærmsudspring osv.

Hjertesygdomme
Forsikringen omfatter alle typer hjerteoperationer. Gjensidige har indgået aftale med HjerteCenter Varde med speciale i hjerteoperationer for at sikre kvaliteten, da antallet af hjerteoperationer, og dermed den fornødne rutine, er afgørende for at opnå det bedste resultat.

Transplantationer
Forsikringen omfatter ikke transplantationer, da det kun er det offentlige sygehusvæsen, der har retten til ledige organer.

Kosmetiske operationer
Kosmetiske operationer, som er en nødvendighed som følge af en sygdom eller ulykke, er omfattet af forsikringen. Tandskader skal være en følge af en ulykke for at være dækket.

Tilmelding

Indsend en mail til Gitte Borup Hansen på gb@kost.dk. Din tilmelding træder altid i kraft den 1. i måneden efter, vi har modtaget din tilmelding. Hvis du melder dig ud af Kost og Ernæringsforbundet ophører sundhedsforsikringen automatisk, men du kan vælge at videreføre den privat til en højere pris.