Sundhedskartellet kræver fokus på lønnen og fokus på arbejdsmiljø

Det vil Sundhedskartellet gøre op med i OK18, hvor man vil prioritere en større del af den samlede pulje penge til de lavest lønnede kvindefag. Derudover vil organisationen sætte fokus på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

– Der er behov for en særlig indsats for at rette op på de lønskævheder, der i dag rammer de kvindedominerede fag. Derfor foreslår vi, at man laver et særligt ligelønsprojekt, hvor man afsætter en del af midlerne til at give ansatte i kvindedominerede fag, der tjener mindre end gennemsnittet, en forholdsmæssigt større lønstigning. Derudover går vi til forhandlingerne med et ønske om et bedre arbejdsmiljø, siger formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen.

Sundhedskartellet er en sammenslutning af 11 sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer godt 100.000 ansatte i sundhedsvæsenet. Her har man i dag fremsendt de officielle krav til næste års overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte. Konkret foreslår kartellet, at man starter med at sikre reallønnen for alle offentlige grupper og derefter afsætter en mindre procentdel til henholdsvis et lavtlønsprojekt, der giver et kronebeløb til alle, men som betyder forholdsmæssigt mest for de lavest lønnede samt et ligelønsprojekt, der løfter de kvindedominerede fag. Kravet er nu fremsendt til Forhandlingsfællesskabet, der samler alle offentligt ansatte, hvor man herefter skal blive enige om den endelige liste af overenskomstkrav, der skal sendes til de kommunale og regionale arbejdsgivere.

– Vi håber, at der er opbakning i Forhandlingsfællesskabet til vores ønske om at fordele midlerne til fordel for de grupper, der halter bagud på lønnen. Som systemet er i dag, kræver det, at andre faggrupper skal acceptere at få en smule mindre af puljen, for at løfte dem i bunden. Det ville være et skridt i den rigtige retning, men hvis vi for alvor skal gøre op med uligelønnen, så kræver det, at politikerne på Christiansborg accepterer problemet og finder en særskilt pose penge, der kan øremærkes til at skabe ligeløn, siger Grete Christensen.

Overenskomstkravet kommer i forlængelse af en fælles appel til Christiansborg fra Sundhedskartellet, BUPL, FOA og SL. De fire organisationer står alle bag ønsket om at gøre op med lønskævhederne.

Sundhedskartellets samlede krav til forhandlingerne i OK18 kan læses hér.

- Privat gruppe -