Sundhedsminister: Ældre skal have den hjælp, de har brug for

Regeringen har samlet to ministerier i ét Sundheds- og Ældreministerium. Det får Kost & Ernæringsforbundet til at forvente, at sundhed i højere grad vil blive tænkt ind i velfærdsydelserne for ældre. Det vil passe til de anbefalinger for ældres mad, måltider og trivsel, som forbundet har udgivet.

- Forbundets anbefalinger er ikke alene et inspirations- og handlingskatalog til kommunerne, det er også en opfordring til danske politikere om at tænke på måltidet som en sundhedsydelse i stedet for en serviceydelse, siger Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry. 

Og politikerne er parate til at sætte rammerne, siger sundhedsminister Sophie Løhde til fagbladet. Men det er kommunerne, der skal have fokus på, hvordan de kan arbejde mere effektivt med kost og ernæring.

- Selvom det er mit indtryk at kommunerne er blevet bedre til at hjælpe underernærede ældre, så kan indsatsen blive bedre, siger ministeren og peger blandt andet på, at man i flere kommuner har haft stor gavn af diætister, der har besøgt de ældre, efter at de er blevet udskrevet, og har givet dem og personalet gode kostråd.

- Det har betydet færre genindlæggelser, og det er et godt eksempel på, hvordan man har taget hånd om de ældre, efter at de er blevet udskrevet fra sygehuset.

Samlet plan for sundhed

Sundhedsministeren støtter gerne kommunerne i arbejdet med kost og ernæring.

- Det er derfor, at partierne bag satspuljeforliget for 2015 blev enige om at sætte 11 millioner kroner af over de kommende tre år til at forbedre rammerne for de ældres måltider, siger hun. 

- I regeringen er vi meget optaget af, at skabe bedre sammenhæng mellem sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og de praktiserende læger og udbygge det nære sundhedsvæsen, så ældre får den pleje og behandling de fortjener. Det er blandt andet derfor vi har oprettet et Sundheds- og Ældreministerium og aftalt med KL og Danske Regioner, at der skal udarbejdes en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Læs interviewet med sundhedsministeren i Kost, ernæring & sundhed nr. 8, 2015

 

Kilde