Sundhedsstyrelsen tilbyder penge til sundhedsfremme

Sundhedsfremme på tværs

Puljen til sundhedsfremme og forebyggelse kan søges til indsatser på forskellige områder. Et af dem er ’tværkommunale netværk til sundhedsfremme og forebyggelse’.

Projekterne skal styrke den kommunale indsats for at udligne social ulighed i sundhed, afprøve nye metoder til kommunal sundhedsfremme, styrke ideen med at tænke sundhed på tværs af sektorer i kommunen og udvikle kompetencerne hos kommunalt ansatte.

På det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige område kunne det måske handle om rehabilitering på tværs af sektorer, skolemad som et bidrag til at udligne social ulighed i sundhed eller noget helt andet.

Vær opmærksom på, at pengene ikke kan søges til drift, men alene til udvikling og forskning

Projektet skal beskrives

For at få del i pengene skal man beskrive projektet og udfylde et ansøgningsskema, der fortæller, hvordan pengene skal anvendes. Og det kan i sig selv være en ressourcekrævende opgave.

I fagbladet denne gang kan du læse om, hvad det kræver at sætte et større udviklingsprojekt i gang og få tip til, hvor der kan søges penge til projekterne. Eksempelvis fra puljer som den omtalte fra Sundhedsstyrelsen eller fra private fonde.

En medarbejder til at søge penge

Madservice Aalborg fortæller, hvordan en projektansættelse omkring madspild udviklede sig til et permanent job, hvor Mariann Kjær Jensen bliver involveret når et af køkkenerne under Madservice sætter projekter i gang. Hun arbejder f.eks. med at beskrive og kvalitetssikre projektet.

Gitte Breum, der er chef for Mad og Måltider i Odense Kommune, har en specialkonsulent ansat som har til opgave at holde øje med, hvad der er af puljer og midler til udvikling .

Værdighedsmilliarden

Både Madservice Aalborg og Mad og Måltider i Odense har eksempelvis fået del i Værdighedsmilliarden og brugt pengene til at udvide ernæringsteamet.

Værdighedsmilliarden er en af de puljer, der kan søges også i de kommende år.

Kilde
- Privat gruppe -