Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Sundhedsuddannelser tunes til fremtiden

  • Marie Preisler [TEKST] | Scanpix [FOTO]
    Marie Preisler [TEKST] | Scanpix [FOTO]

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed kan sammen med andre sundhedsprofessionelle få en nøglerolle på fremtidens arbejdsmarked. Som vigtige aktører i at udvikle sundhedsvæsenet kan de bidrage til vækst og velfærd. Det stiller nye og skærpede krav til, hvad de studerende skal lære på uddannelserne, fastslår regeringens uddannelsesfremsyn. Uddannelses- og Forskningsministeriet tog i 2014 initiativ til et uddannelsesfremsyn for sundhedspersonale − en kortlægning af det fremtidige kompetencebehov, som ikke lader nogle i tvivl om, at fremtidens sundhedsprofessionelle vil møde masser af nye opgaver: Fremtidens sundhedspersonale kommer ud på et arbejdsmarked med flere ældre, mere avanceret teknologi og flere patienter med komplekse problemstillinger. Det stiller en række nye krav især om tværfagligt samarbejde, inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsforløb og vejledning i at søge information om sygdom og sundhed, fastslår uddannelsesfremsynet, der har set på kompetencekrav til de i alt 11 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, hvor ernæring og sundhed er den ene.

Ændringer af uddannelserne er i gang

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i kølvandet på uddannelsesfremsynet sat gang i et udviklingsarbejde, der skal justere rammer og indhold på uddannelserne, så de studerende bliver endnu bedre rustet til fremtidens sundhedsvæsen. Udviklingsarbejdet vil bygge på input fra uddannelsesinstitutionerne og fra sundhedsvæsenet. Kost & Ernæringsforbundet har bidraget sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet, KL og Danske Regioner.

Men uddannelsesinstitutionerne sidder ikke med hænderne i skødet og venter på resultatet. Det understreger de ansvarlige for sundhedsuddannelserne, uddannelseschef Karen Frederiksen, VIA University College Aarhus, og Mette Simonsen, institutchef på Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Professionshøjskolen Metropol. De tilpasser løbende uddannelserne, så de studerende får de kompetencer, de får brug for på det fremtidige arbejdsmarked. Og de kommende år vil byde på en række ændringer af uddannelserne.

Professionsbachelorerne skal være mere synlige  

Karen Frederiksen deler uddannelsesfremsynets vurdering af, at sundhedsprofessionelle kan spille en nøglerolle i udviklingen, og at det vil kræve nye og skærpede kompetencer også hos professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

− De har en viden, som kan bidrage meget positivt til at udvikle sundhedssektoren, men der er mange barrierer, som skal overkommes. Som faggruppe er de alt for usynlige, siger Karen Frederiksen.

Hun ser professionsbachelorer i ernæring og sundhed som ”lidt klemte” og oversete af både kommuner og regioner og fødevareindustrien, og det skal der rådes bod på.

− Der er slet ikke det rum for deres sundhedspædagogiske kompetencer i kommuner og regioner, som der burde være i forhold til lovgivningen. Selvom rehabilitering er på alles dagsorden, bliver ernæringen ikke tænkt systematisk ind. Fødevareindustrien har heller ikke tilstrækkeligt blik for, at de ville have stor gavn af professionsbachelorer i ernæring og sundhed til udvikling af produkter til eksempelvis småtspisende og kræftsyge. 

I de kommende år har VIA University College derfor fokus på at ruste de kommende professionsbachelorer i ernæring og sundhed til at synliggøre deres kompetencer og til selv at være med til at skabe job, varsler uddannelseschefen:

− En af vores opgaver er at udvikle de studerendes evne til entreprenørskab og innovation og give dem redskaber til iværksætteri. Det fordrer nye måder at lære på. Vi har blandt andet introduceret studentervæksthuse. Det vil fylde mere de kommende år, hvor vi også vil lægge større vægt på at give de studerende viden og forståelse for det private erhvervslivs værdikædetænkning.

Campus åbnes mod omverdenen

VIA har haft enkelte små projekter sammen med lokale fødevarevirksomheder i regionen, og strategien er at arbejde mere aktivt på at involvere det omgivende samfund. Campus skal åbne dørene for de lokale virksomheder, hvor medarbejderne får diverse sundhedstilbud med involvering af studerende.

Karen Frederiksen forestiller sig også i øget omfang at arbejde sammen med sygehusene om forsknings- og udviklingsprojekter inden for rehabilitering, hvor de kommende professionsbachelorer i ernæring og sundhed involveres.

Hun ser også et behov for at styrke de studerendes evne til teknologiforståelse og til at tænke i evidens, og hun forventer, at behovet for at være god til situationsbestemt kommunikation bliver endnu vigtigere i fremtiden:

− Alle fremskrivninger viser, at teknologier vil overtage mange opgaver i sundhedssektoren. Det kræver, at den sundhedsprofessionelle i endnu højere grad end i dag er nærværende i sin kontakt med borgeren og kan kommunikere teknologien.

Ernæring højt på dagsordenen

Mette Simonsen, institutchef på Metropol, vurderer ligesom sin kollega i Aarhus, at professionsbachelorer i ernæring og sundhed skal blive mere synlige.

− De har en rigtig vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen, fordi deres kompetencer spænder så vidt, og det kæmpe potentiale risikerer at gå tabt, hvis de ikke bliver mere synlige, siger hun.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har meget at tilbyde både som profession og i samarbejde med andre professioner. Blandt andet kan professionsbachelorer i ernæring og sundhed spille en vigtig rolle i forhold til en sundhedsfremmende rådgivning af både raske og kronisk syge borgere i alle aldre og vil inden for det felt være en værdifuld samarbejdspartner for alle de øvrige professioner på professionshøjskolen, mener hun.

Man skal vise sig frem

Mette Simonsen har en fortid som chefjordemoder på Rigshospitalet, og her skænkede hun det ikke en tanke at ansætte en professionsbachelor i ernæring og sundhed.

− Jeg har faktisk i dag røde ører over, at jeg ikke dengang ansatte en professionsbachelor i ernæring og sundhed til at yde specialiseret rådgivning til gravide og faglig sparring til jordemødrene, men jeg anede ikke, at faggruppen eksisterede, så der er en opgave med at vise fagets styrker frem og positionere de studerende på uddannelsen endnu mere.

Det vil Metropol gøre ved at inddrage professionsbachelor i ernæring og sundhed i flere forsknings- og udviklingsprojekter. Det vil give synlighed, netværk, erfaring med tværfagligt samarbejde, og så vil det fostre forskningstalenter, der kan forske i og promovere faget, mener Mette Simosen.

Ligesom VIA samler Metropol alle uddannelser i en fælles campus. Det vil bane vej for mere tværfaglighed og samarbejde mellem de studerende på sundhedsuddannelserne. Og også her har professionsbachelorer i ernæring og sundhed en værdifuld rolle.

− De har virkelig noget at byde på i forhold til de andre studerende og i forhold til at invitere borgere og virksomheder ind, fordi ernæring og sundhed står meget højt på alles agenda, siger Mette Simonsen og varsler, at Metropol også i sine medieaktiviteter vil forsøge at positionere og tydeliggøre professionsbachelorer i ernæring og sundhed mere som profession.

FAKTA
 

Om uddannelsesfremsynet 

Regeringens kortlægning af kompetencebehovet i sundhedsvæsenet beskriver et scenarie for udviklingen i de kommende 10-15 år. Fremsynet er baseret på vurderinger fra cirka 200 centrale aktører og interessenter. Arbejdet skal munde ud i en ny uddannelses-bekendtgørelse, fastlagte mål for viden, færdigheder og kompetencer og en studieordning pr. uddannelse. Samtidig sikres en udvikling af uddannelsernes indhold. De nye uddannelser forventes klar sommeren 2016.

Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet

www.ufm.dk − søg ‘uddannelsesfremsyn’

www.kost.dk − som ovenfor

Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofessionelle

www.dsr.dk − søg på titlen

Ny ramme for de sundhedsfaglige

www.ufm.dk − søg på titlen