Svar fra Bent Hansen og resten af gruppen

Hvordan vil du arbejde for at sikre, at der er de nødvendige ernæringsfaglige kompetencer til stede på sygehusenes afdelinger?
 
Underernæring er ofte en af flere symptomer eller problemer, når mennesker bliver ramt af sygdom. Det er samtidig også et af de områder, som der er fokus på som led i behandlingen og vurdering af ernæringstilstand og behov er vigtigt. Det er et ansvar for læger, sygeplejersker, diætister og øvrigt plejepersonale at vurdere patientens individuelle behov og sikre ernæringen er korrekt tilpasset efter patientens behov og løbende vurderes og tilpasses. Socialdemokraterne mener, at ernæringen spiller en stor rolle i forbindelse med at gøre syge mennesker raske, og derfor er der personale ansat, som har særlig indsigt i, hvordan patienterne sikres en forplejning, som medvirker positivt til deres helbredelse

Socialdemokraterne lægger vægt på, at patientens behov vurderes og kosten er en del af en hurtig screening og behandling af høj kvalitet. Vi vil løbende vurdere, hvordan man bedst kan sikre høj kvalitet i behandlingen og har også fokus på kostens betydning i den sammenhæng, samt mulighederne for at styrke indsatsen gennem øget tværfaglighed.

Gennem de senere år er der kommet mere og mere fokus på ernæring som led i helbredelse, og det er muligt, at det skal opprioriteres yderligere. Typisk er diætister og andre med specialindsigt i kost og forplejning ansat i tværgående funktioner og ikke på de enkelte afdelinger. Det er muligt, de i fremtiden skal tættere på de patientgrupper, som der i særlig grad har problemer på dette område, eksempelvis patienter med kræftsygdomme

Hvordan vil du sikre at regionen samarbejder med kommunerne om at løse problemerne med underernæring efter udskrivelsen?

Regionen og kommunerne samarbejder om at give patienterne den bedst mulige behandling og der er fælles sundhedsaftaler, som sikrer der er en fast ramme, som kan følges op og udbygges.  Det er et vigtigt mål for Socialdemokraterne Region Midtjylland at patienterne skal opleve sammenhæng i sundhedsvæsenet, uanset hvor de befinder sig. For at sikre sammenhæng skal patientinformation gnidningsfrit kunne overføres på tværs af sektorer. Ernæring er et af de emner, som har stigende betydning at få koordineret.

Socialdemokraterne har også høje ambitioner for arbejdet med kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Vi lægger vægt på at sikre kvaliteten gennem et tættere samarbejde mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. I fremtidens sundhedsvæsen skal specialister fra hospitalerne for eksempel i højere grad arbejde tæt sammen med egen læge og den kommunale pleje om at behandle kronisk syge borgere og tage hånd om særlige problemstillinger.
 
Hvad vil du gøre for at sikre at mad bliver en del af behandlingen på de kommende supersygehuse?

Mad vil  være en vigtig del af behandlingen - også på de kommende supersygehuse. Det tværfaglige samspil og høj opmærksomhed på patientens behov tæller højt.  

Der er lagt vægt på at sikre der er høj kvalitet af maden, men det er ikke er afhængigt af, at tilberedningen sker på stedet. Det er målet at køkkenet bliver lokalt på sigt, selvom der ikke har været midler nok til at etablere det i første etape,

Socialdemokraterne lægger vægt på at ernæring indgår som et fokusområde. Socialdemokraterne Region Midtjylland vil arbejde for en mere præcis afklaring af omfanget af underernæring, herunder hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt med mere præcise politiske målsætninger på området.