Svar fra Carl Holst (V)

Hvordan vil du arbejde for at sikre, at der er de nødvendige ernæringsfaglige kompetencer til stede på sygehusenes afdelinger?

Kost og ernæring er et vigtigt emne på vores sygehuse. Patienterne skal have den bedste behandling i alle henseender og ernæringsrigtig mad er naturligvis afgørende for patienternes sygehusforløb. En operation stiller store krav til din krops ernæringstilstand, derfor er det vigtigt, at alle sygehusenhederne løfter den opgave.

I Region Syddanmark foretager alle sygehuse en ernæringsscreening, som det allerede er fastlagt i Den Danske Kvalitetsmodel. Da vi har en decentral struktur, er det i hverdagen sygehusenes ansvar, at følge op på ernæringsscreeningerne. Det er min forventning, at de som har driftsansvaret sikrer, der er ernæringsfaglige kompetencer til stede på afdelingerne. Det er jeg egentlig ganske tryg ved. Regionsrådet skal ikke ind og detaillovgive i forhold til de forskellige afdelinger på sygehusene.

Hvordan vil du sikre at regionen samarbejder med kommunerne om at løse problemerne med underernæring efter udskrivelsen?

Det vigtigste er, at kommunerne er klar til at tage over, hvor sygehuset slipper patienten. Det gælder i forhold til ernæring såvel som i forhold til meget andet.
 
Jeg vil arbejde for, at ernæring bliver et tema i den næste sundhedsaftale, regionen skal indgå med kommunerne. Der er gennemført flere projekter omkring ernæring, bl.a. i forbindelse med arbejdet med kronisk syge. Ved at tage emnet ernæring op i sundhedsaftalerne kan de gode resultater spredes, og kommunerne klædes bedre på til at løfte opgaven med at sikre den rigtige ernæring efter udskrivelse.

Hvad vil du gøre for at sikre at mad bliver en del af behandlingen på de kommende supersygehuse?

Det er et emne, som vi har politisk fokus på. Vi skal sikre en sund og næringsrig kost for alle patienter i hele regionen – både på supersygehuse, men også vores mindre specialsygehuse. I Region Syddanmark er vi i fuld gang med at realisere den nye sygehusstruktur med akutsygehuse, specialsygehuse mv. Sideløbende foretager vi en omlægning af kostproduktionen, så selve kostproduktionen fremover vil ske på 4 sygehuse. Mens der på alle sygehuse, vil være modtagekøkkener/anretterkøkkener, der står for fordelingen af maden til afdelingerne og i lidt forskelligt omfang produktion af eksempelvis salater eller brød, hvis det er hensigtsmæssigt. På den måde lever vi op til standarterne i kvalitetsmodellen.