Svar fra Charlotte Fischer (B)

Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?
Vi har behov for diætister og ekspertise om ernæring over alt i vores sundhedsvæsen. Det handler både om at ansætte diætister og om at sprede gode erfaringer og viden. Nogle steder er vi blevet bedre til at have fokus på ernæring end andre. Psykiatrien er et område, hvor ernæringsaspektet har været sjoflet.

Har kommunen en mad og måltidspolitik, der sikrer, at ældre ikke risikerer at blive underernæret?
Den næste sundhedsaftale bør sikre, at der tages hånd om patienters ernæring, når de udskrives. Det handler om at sikre også dette i overgangen. Her bør gælde forpligtende og klare aftaler om arbejdsdeling og ansvar.

Vil du sørge for at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?
kost og ernæring skal i fokus også på de kommende supersygehuse. Vi har en stor udfordring på det nye hospital i Nordsjælland, hvor vi lige nu ikke har penge til et køkken. Det er en utålelig situation - og vi har som politikere en bunden opgave med at få lov til at finansiere også et køkken. Selvfølgelig kan man ikke bygge et nyt supersygehus uden køkken.