Svar fra Marie Stærke

Op til 60 procent af de ældre på plejecentrene og i hjemmeplejen er i fare for at blive underernærede. Underernæring forringer de ældres livskvalitet, fører til vægttab og har alvorlige konsekvenser i form af tab af fysisk, mental og social funktionsevne. Underernæring giver desuden et ringere eller helt uvirksomt rehabiliteringsforløb. Den ældre bliver mindre selvhjulpen, får behov for mere hjælp og risikerer indlæggelse eller genindlæggelse på sygehuset.

Underernæring kan undgås, hvis de ældre ernæringsscreenes, det vil sige at der holdes øje med de ældres ernæringstilstand, og de får kostvejledning af en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig.

Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?

Jeg vil arbejde for at team af medarbejdere bestående af fx kostvejledere, ergoterapeuter, sygeplejersker og hjemmehjælpere, der tager rundt og rådgiver de ældre og deres pårørende og holder øje med, at der sker en fremdrift for de ældre, der ikke får nok at spise og drikke.

Har kommunen en mad og måltidspolitik, der sikrer, at ældre ikke risikerer at blive underernæret?

Vi har ikke en centralt besluttet kostpolitik, men der kan være flere af vos plejecentre mv, der arbejder for en. Jeg synes dog, at det giver god mening, at arbejde for en kostpolitik.

Vil du sørge for at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?

Ja, det synes jeg, lyder som en god idé, og noget som ikke bare giver en bedre sundhed og trivsel for den ældre, men som også kan spare kommunen for unødvendige indlæggelser på sygehuse, og måske også gøre enkelte ældre mere selvhjulpen.