Svar fra Sophie Hæstorp Andersen (A)

politiciantNameHvordan vil du arbejde for at sikre, at der er de nødvendige ernæringsfaglige kompetencer til stede på sygehusenes afdelinger?
Opgaven med at sikre patienternes ernæring er en opgave for hele hospitalet. Det er både køkkenet, den enkelte afdeling og hospitalsledelsens ansvar. Det er et område der ikke har fokus nok i dag, idet det igennem tiden har været kategoriseret som en del af plejen, og ikke en vigtig forudsætning for at patienterne kommer sig efter behandling. Derfor er der øget  behov for fokus på, at patienter der er indlagt, får den rigtige ernæring - og her tænkes ikke kun på energidrik og fedtholdig mad. Næ jeg mener vi skal være mere ambitiøse og ville give god ernæringsrigtig mad til alle patienterne. Og så vidt muligt skal dette være tilpasset den enkeltes behov. Region Hovedstadens nye madpolitik er et vigtigt første skridt, men det skal ikke være det sidste. Vi skal sætte en ære i, at der tilbydes god mad som patienterne har lyst til at spise - også selv om de er småtspisende eller har svært ved at spise. Vi skal se ernæringen som en del af de faktorer, der er vigtige for at patienterne får det bedre - og ikke kun noget der er en service til patienter der er indlagt.
 
Hvordan vil du sikre at regionen samarbejder med kommunerne om at løse problemerne med underernæring efter udskrivelsen?
Når patienter kommer hjem enten efter endt behandling, eller imellem behandlingsforløb er den rigtige ernæring  stort set lige så vigtig som på hospitalet. Det er langt fra alle patienter der udskrives, der har kræfter til at lave god ernæringsrig mad selv. Her er der behov for samarbejde mellem hospital og kommune. Hvis det er en borger, der skal have almindelig ernæringsrigtig mad, så kan det være via kommunens tilbud om madordninger, hvor maden bringes ud hver dag. Er det en borger, der skal have speciel kost, fordi de er i et kontinuerligt behandlingsforløb - eksempelvis kræftpatienter, så mener jeg at det skal være muligt at kunne købe maden fra hospitalerne. Således sikrer vi borgeren får mulighed for at få en ernæringsrigtig kost igennem hele sit behandlingsforløb, og vil derfor højne mulighederne for et bedre behandlingsforløb. Vurderingen af, hvad den enkelte borger har brug, for skal ske i et samarbejde mellem hospitalet og kommunen.
 
Hvad vil du gøre for at sikre at mad bliver en del af behandlingen på de kommende supersygehuse?
De sidste par år er der flere og flere hospitaler i Region Hovedstaden, der har opprioriteret mad og ernæring til de indlagte. Dette er ikke uden grund, da det giver god mening, at maden på hospitalerne er så god at den lokker patienter til at spise. Det giver også mindre madspild. Det er en erkendelse, der er voksende, og som jeg kun ser blive endnu større de næste par år. Opmærksomheden på, hvordan vi kan sikre optimale forhold for patienterne til at kunne opnå de bedste muligheder for at genvinde helbred og funktionsevne – i nogle ofte accelererede patientforløb, og have mest mulig at stå imod ved alvorlig sygdom, bliver kun større i de kommende år. For mig vil det være et område, jeg mener vi skal udvikle, og det vil jeg gerne være med til at arbejde på kan ske, hvis jeg bliver valgt som regionsrådsformand.