Svar fra Susanne Larsen (B)

Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?

Jeg vil arbejde for at alle plejehjem i Odense har eget køkken, hvor beboerenes måltider tilberedes. Optimalt er en økonoma og ernæringsassistenter ansat i køkkenet. Der skal være et tæt samarbejde med plejepersonalet, som vedvarende uddannes i kostens betydning og hvilke signagler man skal reagere på. Man kunne forestille sig, at et antal plejepersonaler indgår i et ernæringsteam med køkkenet.
I ældreplejen vil jeg arbejde for uddannelse af personale i kostens betydning.

Har kommunen en mad og måltidspolitik, der sikrer, at ældre ikke risikerer at blive underernæret?

Odense Kommunen har ikke en måltidspolitik, men er den er under udarbejdelse, som led i en generel vurdering af kommunens madservice til borgere, der ikke selv kan lave mad.
Nogle af plejehjemmene har en veludviklet ernæringspolitik.
 
Vil du sørge for at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?

Jeg vil arbejde for at særligt udsatte og sårbare ældre ernæringsscreenes. Det er f.eks. ældre der visiteres til plejehjem eller hjemmehjælp. Det er også borgere, der har været indlagt på hospital. For disse borgere vil det være optimalt samtidig at få lavet et medicin-tjek, da medicin kan sløve og påvirke appetitten
Screeningen bør foregå af professionelle, men vejledning kan godt foregå ved frivillige ”madguider”, der f.eks. vejleder om indkøb og madlavning.
På plejehjemmene kan man benytte sig af pædagogisk medspisning, individuelle madplaner baseret på livretter. Det handler om at lave små energitætte retter, der ser lækre ud. Motion, aktivitet og glæde skal være en del af hverdagen