Svar fra Thomas Medom

Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?

Jeg vil prioritere, at der er personale ansat, der har ernæringsfaglig viden. Derunder skal vi fortsætte med den linje vi allerede forfølger med at ansætte kliniske diætister og ernæringsassistenter.

I Aarhus Kommune er der ansat kliniske diætister i hvert lokalområde. Ernæringsassistenterne er flyttet fra de store køkkener til de enkelte plejeboliger, så duften af friskbagt brød breder sig på gangene, og det bliver lettere at tilpasse borgerens madønsker.

Samtidigt arbejder personalet efter de kliniske retningslinjer, instrukser og procedurer, der er på området. Vores personale skal løbende kompetenceudvikles. Ikke kun det personale, der som udgangspunkt har en ernæringsfaglig viden, men også f.eks. sosu-hjælperen, der kommer hyppigere i hjemmet hos borgeren. Sosu-hjælperne kompetenceudvikles i at opspore de tegn på forandringer i hverdagen hos borgeren, som måske kan føre til sygdom. Sosu-hjælperen skal f.eks. reagere på, hvis borgeren har mistet appetitten, og ikke længere spiser som vanligt.

Borgerne skal tilbydes den ernæringsrigtige kost, og jeg vil arbejde for, at vi får skabt nogle rammer om måltidet, der gør, at det bliver hyggeligt. I Aarhus har vi stor succes med spisevenner, hvor frivillige er med til at sikre hyggelige rammer om måltidet. Det modvirker ensomheden og kan måske styrke appetitten.

Har kommunen en mad og måltidspolitik, der sikrer, at ældre kerer at blive underernæret?

Vi har med en ny handleplan for ernæring af plejekrævende ældre opsat målbare mål og retningslinjer for, hvordan der løbende følges op på indsatserne. Med blandt andet spisevenner og det vi kalder besjæling – at skabe nærvær og gode relationer – har vi fokus at måltidet skal være hyggeligt og indbydende.

Vil du sørge for at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?

Ja, det vil jeg – og vi er de allerede godt i gang – i første omgang i forhold til beboere i plejeboliger, og målgruppen for ernæringsscreening bliver gradvist udvidet. Der er samtidigt et godt samarbejde med de udgående geriatriske teams, som kommer i borgerens hjem. De ernæringsscreener borgerne ud fra det ernæringsscreenings-skema, som anvendes bredt i Sundhed og Omsorg.