Svendeprøver anbefales udskudt

Dette skyldes den sundhedskrise, som Corona-virusset har sat Danmark i. FUE begrunder deres anbefaling og beslutning med, at uddannelsen er praktisk anlagt, hvorfor det ikke vil give mening at afholde svendeprøve via Skype eller anden digital platform.
FUE begrunder yderligere anbefalingen og beslutningen om at udskyde prøverne med, at det er overordentlig vigtigt, at elever på landsplan gives så lige vilkår, som muligt, for færdiggørelse af deres uddannelse.

Derudover har FUE følgende anbefalinger og beslutninger til uddannelsesstederne:

Alle arbejder på højtryk for at sikre de bedste vilkår for de elever, der skulle have været til svendeprøve - FUE har udarbejdet denne vejledning.

Eleverne skal have et svendeprøvebevis og ikke et administrativt bevis.

Det kan betyde forlængelse af elevens uddannelsesaftale - hvis svendeprøven ikke kan afvikles indenfor uddannelsesaftalens tidsramme - hvis elev og virksomhed ikke kan blive enige herom, kan elever optages i skolepraktik, indtil svendeprøven er afviklet jf. nødlovgivningen.

Til elever, der skal tage GF-eksamen, anbefaler FUE:

Hvis eleverne har modtaget mindst 70% af grundforløbets undervisning som tilstedeværelsesundervisning, bør standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag ophæves til prøvekarakter for grundforløbsprøven. Standpunktskarakteren erstatter således grundforløbsprøven.

For elever, der har modtaget mindre undervisning end 70% som tilstedeværelsesundervisning, bør grundforløbsprøven afholdes i forbindelse med den indledende skoleundervisning i hovedforløb.

Eventuelle certifikatkrav, der ikke er opnået som fjernundervisning, tilrettelægges i forbindelse med den indledende skoleundervisning i hovedforløbet.

 

Kost og Ernæringsforbundet opfordrer virksomheder og elever til at indgå forlængelse af uddannelsesaftalen, indtil svendeprøven kan afvikles. Det vil gavne eleven, da eleven kan lære yderligere ved at fortsætte på virksomheden og derved forbedre sine kompetencer frem til svendeprøven. For virksomheden er det også gavnligt, da virksomhederne beholder en god medarbejder i en længere periode end forventet.

Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet, udtaler:

”Alt er vendt på hovedet på grund af Corona-virusset. Det rammer desværre også fremtidens ernæringsassistenter, når deres svendeprøver udsættes. Jeg ved, at FUE gør alt, hvad de kan, for at skabe de bedste betingelserne for eleverne og ernæringsassistenterne. Derfor håber jeg også, at både elever og virksomheder vil bakke op om FUEs anbefalinger og beslutninger.”

Du kan læse anbefalingerne og beslutningerne fra FUE her.