Svendeprøver kan igen afvikles

Det har Undervisningsministeriet besluttet i går. Efter uger med primært teoretisk undervisning har eleverne behov for at gennemføre de praksisrelaterede fag, der typisk kræver fx køkkenfaciliteter på erhvervsskolen. Det gælder i særlig grad for elever, hvor svendeprøven nærmer sig. Derfor genåbner erhvervsskolerne for netop den elevgruppe.

Hvem åbner skolerne for?
Konkret er det elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne, som en del af genåbningen. Det gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik, og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

Erhvervsskolernes genåbning for denne gruppe elever vil ske snarest muligt. Det betyder, at du, som ernæringsassistentelev på sidste år af hovedforløbet, snart kan få undervisning på din skole igen.
Hold derfor øje med information fra den erhvervsskole, som du går på.

Når den enkelte erhvervsskole åbner op for fysisk undervisning igen, skal det ske efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der også er gældende for genåbning af dagtilbud, skoler og gymnasier.

Genåbningen af erhvervsskolerne for fysisk undervisning glæder naturligvis formanden for Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry, som udtaler:
”Jeg er først og fremmest glad for, at ernæringsassistenteleverne kan få færdiggjort deres uddannelse på den rigtige måde med en svendeprøve. Og jeg ligger meget stor vægt i, at man fra ministerens side har valgt at sidestille erhvervsuddannelserne med de gymnasiale uddannelser – det er et vigtigt signal.”