Sygdom

I praktik

Når du starter i praktik, vil du normalt få en nærmere vejledning om regler for sy­ge­mel­ding, rask­melding og lægeerklæring i forbindelse med sygefravær på praktikpladsen.

Spørg efter disse regler og få dem udleveret, så du altid har dem, mens du er under ud­dan­­­nel­se.

Du har pligt til på 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse at med­­dele pratikpladsen, at du er syg.

I skole

Ved skoleundervisningens start vil skolen normalt give dig nærmere vejledning om sko­lens reg­ler for sygemelding i forbindelse med fravær.

Du har pligt til på 1. sygedag at meddele skolen og prak­tik­pladsen, at du er fraværende fra skoleundervisningen på grund af sygdom.

Udebliv aldrig fra praktikpladsen eller skoleundervisningen uden at meddele dette de re­spek­­­tive ste­der.

En uddannelsesaftale kan ikke ophæves på grund af sygdom. Dog kan den forlænges, hvis du har været syg i mere end 10 % af den samlede uddannelsestid. Kontakt Kost & Ernæringsforbundet og få rådgivning ved længerevarende sygdom.

Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor de har en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant, kan de også hjælpe dig. Tøv aldrig med at kontakte dem. De er til for dig.