Sygdom og ferie

Skal jeg holde min ferie, hvis jeg er blevet syg?

Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, har du ikke pligt til at afholde den. Hvis du ikke holder ferien, har du krav på en erstatningsferie. Din sygdom skal begynde før arbejdstids begyndelse på den første feriedag.

Hvis du bliver rask i løbet af den planlagte ferieperiode, har du ret til at holde den resterende del af den planlagde ferie efter raskmelding. Du skal huske at raskmelde dig og at meddele din arbejdsgiver, hvorvidt du vil afholde den resterende ferie eller om du vil genoptage arbejdet. Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du holder den resterende del af din ferie. Hvis du udskyder hele ferien, skal du altså møde på arbejde, så snart du er rask igen.

Opstår sygdom under ferien, har du mulighed for at få erstatningsferie, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • du skal melde dig syg efter virksomhedens almindelige regler for sygemelding
  • du skal fra første sygedag skaffe dig dokumentation for sygdommen i form af en erlæring fra din læge. Du skal selv betale for dokumentationen og attesten skal indhendes selvom din arbejdsgiver ikke anmoder om det.
  • retten til erstatningsferie gælder først efter udløbet af en karensperiode. Hvis du har optjent 25 feriedage, er karensperioden på 5 sygedage. Hvis du har optjent færre end 25 feriedage, så er karensperioden forholdsmæssigt kortere. Du skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen på første sygedag, på samme måde, som hvis du ikke var på ferie. Retten til erstatningsferie indtræder tidligst fra det tidspunkt, hvor du har givet arbejdsgiveren besked om, at du er syg under ferien.
  • når du bliver rask, skal du meddele dette til din arbejdsgiver. Du skal herefter vælge om du vil afholde resten af den planlagde ferie eller om du vil genoptage arbejdet.
  • kan erstatningsferien ikke afholdes i ferieåret overføres den til næste ferieår.

Husk at meddele, at du er blevet syg i din ferie, selvom sygdommen er indtruffet i karensperioden - der er nemlig kun én samlet karensperiode i hver ferieår og hvis uheldet skulle være ude og du bliver syg i flere ferier, kan du lægge dagene sammen og på den måde komme ud over karensperioden.

Eksempel:

Du har optjent 15 feriedage og har derfor ret til erstatningsferie efter tre sygedage under ferien. Du holder 10 dages ferie i juli og under ferien bliver du syg i to dage, hvorefter du er rask og fortsætter din ferie. I oktober måned holder du fem feriedage, men er syg i tre af dagene. Hvis du har meldt begge sygeperioder efter reglerne og fremlægger dokumentation for dine sygedage, kan du få erstatningsferie for de to sidste sygedage i oktober måned.

Bliver du syg under din ferie er det under alle omstændigheder en god idé, at kontakte din tillidsrepræsentant eller forbundet for yderligere vejledning.

Hvis virksomheden, hvor du arbejder, holder ferielukket.er det vigtigt, at I har en aftale om, hvordan I skal give besked, hvis I bliver syge og om hvordan I kan raskmelde jer igen.