Sygehuskøkkener skal bidrage til sundere madvaner

Nordisk og kinesisk samarbejde

Aalborg Universitet og Universitetshospital står for et projekt sammen med universiteter i Norge, Finland og Kina.

Ideen er at udnytte de forskellige madkulturer på landenes sygehuse til at finde en model, der gør det muligt at påvirke patienterne til bedre madvaner. Det fortæller fødevareforsker Chen He fra forskningsgruppen MENU ved Aalborg Universitet.

Sygehusene skal forbedre madvanerne

Sygehusene er ved at bevæge sig væk fra kun at behandle sygdomme til også at formidle viden om godt helbred og god mad. Derfor er der gode muligheder i at udveksle erfaringer om fødevareforbrug og bespisning på sygehusene i de nordiske lande og i Kina, hvor madkulturen er helt forskellig, mener hun. 

Chen He peger på, at de livsstilssygdomme, som danskerne lider af, også truer den kinesiske folkesundhed, efter årtier med drastisk vækst i Kina.

Fra skoler til sygehuse

Chen He har i sin ph.d. forsket i, hvordan offentlig mad kan påvirke kostvanerne hos skolebørn i en sundere og mere bæredygtig retning, og skal nu bruge sine erfaringer i dette projekt, Food4Growth.

Projektet støttes af Nordisk Ministerråd.

Kilde