Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Symbol på fællesskab

  • Mette Jensen [ t e k s t ] │ Henrik Frydkjær [ f o t o ]

“Jeg må tilstå, at jeg personligt længes efter dette Emblem, der kalder til Samling indenfor Standen og giver det ønskede Præg”

Sådan skriver en ivrig tilhænger af emblemet i fagbladet i 1924, da diskussionen om et emblem var bragt på banen.
Allerede i forbundets første år blev der fremstillet et emblem.  Ideen var dengang som nu, at den kostfaglige, og dengang var det økonomaen, kunne vise sin tilknytning til foreningen og ’økonomastanden’ ved at bære emblemet. Hun kunne vise, at hun ikke ’bare var køkkenpige, men hørte til en stand af dygtige og uddannede kvinder’, som der står i forbundets historiebog ’Dengang lavede vi det hele selv’.

Emblemet blev delt ud ved landsmødet i 1925, og siden fik eleverne det, når de havde taget diætkurset og dermed afsluttet deres uddannelse.
I et fagblad fra samme år står der om emblemet: “Den gyldne Stjerne, der kranser Foreningen Initialer straaler fra en lys blaa Bund og skal altsaa i Fremtiden være Kendetegnet og Samlingsmærket for medlemmerne.”
Dette emblem holdt indtil 1952, hvor det blev afløst af et emblem med en gryde og en bog i en krans af laurbær − det skulle understrege, at økonomaerne var både praktisk og teoretisk uddannet.
I 2003, to år inden Økonomaforeningen skiftede navn til Kost & Ernæringsforbundet, valgte hovedbestyrelsen at lægge vægt på gryden, som det symbol, der adskilte kostfaglige fra andre faggrupper − og det lå implicit i tiden, at faggruppen havde en teoretisk uddannelse bag sig, det var der ingen grund til at skilte med.

I 2012 har forbundets logo og dermed emblemet ændret sig igen. Det er tilpasset tiden, gryden er redesignet og kommet tilbage i en cirkel.

− Emblemet er fortsat et symbol på den faglige stolthed, der karakteriserer forbundets medlemmer. Men det er mere end det, siger Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry.

− Når hovedbestyrelsen har valgt at sende det nye emblem ud til alle medlemmer med dette fagblad, så er det netop, fordi emblemet sender et signal til omverdenen om, at I varetager jeres opgaver med professionalisme, kvalitetsbevidsthed og ansvarlighed. Så bær det synligt på arbejdstøjet, opfordrer Ghita Parry.

KILDE: DENGANG LAVEDE VI DET HELE SELV. ØKONOMAFORENINGEN 1991 SAMT FORBUNDETS DESIGNGUIDE FRA HENHOLDSVIS 2003 OG 2012.