Symposium: Preventing childhood overweight and obesity in Denmark

Der var stort fremmøde fra alle organisationer, styrelser, universiteter mm. som har både viden om, interesse i, og indflydelse på danskernes sundhed.

Programmet bød på adskillige gode oplæg og særligt kan fremhæves Arne Astrup (Novo Fonden), Thorkild I.A. Sørensen (KU), Gitte Laus Hansen og Mette Lolk Hanak (KB) og Chris MacDonald.

”Alle oplæg havde på den ene eller anden måde fokus på uligheden i sundhed.

Det viser sig nemlig, nationalt såvel som internationalt, at en af de største faktorer af betydning for et barns udvikling af svær overvægt, er forældrenes sociale status herunder uddannelsesniveau. Derudover ligeledes moderens BMI og om hun ryger ved graviditetsstart.

Tilgængelighed og pris-politikker var også hot topics. Hvis der var en politiker tilstede, så bør vedkommende ikke længere være i tvivl om at prisen på soft drinks, slik mv. skal øges, og prisen på frugt og grønt skal reduceres.

Og der bør samarbejdes om dette inden for EUs grænser."

Chris MacDonald var som altid sprød og sjov, og havde en pointe ift. fysisk aktivitet: Vi bevæger os kun, hvis vi er nødt til det og/eller at det er sjovt. De der motionerer fordi de “bare ikke kan lade være” er ikke normale ”