Synlig ledelse

Dilemmaet:

Du har i en årrække været leder i et produktionskøkken, hvor du ud over dine ledelsesopgaver også noget af tiden har varetaget produktionsopgaver. Du har nu i et halvt år været med i et internt lederudviklingsprojekt med fokus på tværfaglig ledelse. Ligeledes har du stået i spidsen for udvikling og implementering af en lokal mad- og måltidspolitik.

Derfor har du ikke i samme omfang som tidligere kunnet være ude i produktionen, og du er i det hele taget konstant optaget af møder både i og uden for huset. Du har dog stor tillid til dine medarbejdere, som du oplever som yderst kompetente og effektive og i den grad selvkørende.

En af dine medarbejdere møder en morgen op på dit kontor og beklager sig over, at du aldrig er der, når medarbejderne har brug for dig. Hun siger desuden, at flere af hendes kolleger er utilfredse med et konstant højt arbejdspres.

Hvad gør du? Stem nederst på siden!

 

> Det sagde lederpanelet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gennemsigtig ledelse

Susanne: Det første jeg tænker, når jeg hører det dilemma er, at jeg ville føle, at jeg ikke har formået at fortælle, at jeg har fået en ny rolle i det her køkken. Og så ville jeg fremadrettet sørge for at fortælle, hvad min rolle er, så der ikke er nogen tvivl.

Jesper: Jeg ville helt sikkert også lige stoppe op og sige, hov hvad skete der lige der. Jeg synes meget, det handler om at finde ud af, hvad er det jeg skal og vil bruge min tid på som leder, og så er det selvfølgelig vigtigt at få fortalt sine ansatte om det.

Marianne: Det er også vigtigt at fortælle, hvad man deltager i og hvad det er jeg får ud af det! I det her tilfælde, at en mad- og måltidspolitik er super vigtig. Fortælle om, hvad det er jeg går og laver og hvordan jeg udvikler mig som leder, så de også får et indblik i hvad jeg laver, når jeg ikke er sammen med dem. De kan jo hurtigt komme til at tænke, du var også af sted i går, og i morgen er du væk hele dagen

Carina: Jeg syntes det vil være en god anledning til at reflektere over, om man har informeret godt nok! Jeg gør rigtig meget ud af at prøve at være synlig, selvom jeg godt ved at jeg ikke kan være tilstede hele tiden. Det er vigtigt at få lavet nogle aftaler med sine ansatte. Hvad er det de har brug for? Hvornår skal jeg være der, og hvornår kan jeg undværes. Nogle medarbejdere mangler jo bare en, fordi det er meget belejligt, at man er der til at svare på det hele. Så må man veje op, hvornår ens tilstedeværelse virkelig er vigtig. Men jeg vil altid anskue det positivt og tænke: ”Fedt, de savner mig, dejligt.”

Mangel på manpower

Marianne: Jeg  ville også tænke. Ups. Jeg har simpelthen ikke været god nok til at fortælle om, hvad det er, vi har lavet. En anden ting jeg også tænker på er, at man skal være opmærksom på, om produktionen halter, fordi jeg mangler derude. Hvis det sker, skal der selvfølgelig findes en løsning på det.  For det giver jo ikke flere timer, eller en ny ansat, at jeg er væk

Jesper: Det kan jo også godt være, at der VAR effektiviseret 100 %, og når lederen så forsvinder, så mangler man virkelig de der 20 timer i køkkenet, hvor jeg er væk. Det er vigtigt, at ledelsen husker, at de timer forsvinder, når de sender en afsted på et kursus eller lignende. Kort sagt, min egen ledelse skal kende prisen for at sende mig af sted på sådan noget!

Carina: Det er det samme i forhold til om man skal være vikar i køkkenet, når der er behov for det. Selvfølgelig skal produktionen køre, men jeg skal heller ikke blive slidt helt ned. Jeg er f.eks. aldrig i køkkenet

Marianne: Ja man skal selv kunne sige stop, hvis man føler det bliver for meget, eller kræve at ledelsen tilførerer ressourcer nok til at dække ind, mens man er væk. Det kan være rigtig spændende at deltage i en masse projekter og man får rigtig mange spændende invitationer, men nogle gange må man altså sige nej og prioritere sig selv og det derhjemme!

Synlig på distancen?

Carina: Der er rigtig mange medarbejdere, jeg ikke får set hver dag. Oplever de mig som en synlig leder? Og det gør de faktisk, fordi de ved, at jeg er der, når de virkelig har brug for det.  Det er det, der giver værdi for dem, selvom de måske ikke fysisk kan se mig. Jeg gør også rigtig meget ud af at tage en runde, når jeg kommer om morgenen og går rundt og finder hver enkelt medarbejder, og få sagt ”go’ morgen”, og se dem alle sammen, for det er ikke sikkert, jeg ser dem resten af dagen.

Marianne: Enig! Jeg syntes ikke nødvendigvis synlig ledelse er det samme som tilstedeværelse. For mig er det, at man kan komme i kontakt med mig, når der er brug for det, og at de ved at jeg tager mig af problemer når de opstår!

Susanne: Synlig ledelse er også i min verden at være til stede gennem sms’er, mails osv. Bare de hele tiden ved, at de kan få fat på mig og løbende hører fra mig.

Marianne: Vi bruger gerne morgenen på at gennemgå, hvad skal der ske i løbet af dagen, hvad vi skal have fokus på, hvem gør hvad osv. Og så hele tiden stille os selv spørgsmålet - er der noget, vi kan forbedre?

Carina: Der er også nogle gange noget sundt i ”ikke hele tiden at være der”. Når man lægger opgaver ud til medarbejdere kan man tit se, at de formår at forbedre arbejdsgangene, så det bliver mere effektivt. Jeg kan jo godt komme og effektivisere nogle ting, men når det bliver lagt ud til dem selv, og det er dem, der gør det, oplever de også ejerskab over det på en anden måde.

 

Hvad vil du stille op som leder? (afstemning afsluttet - se resultat nedenfor)

  • Svar 1: Du sætter lederudviklingsprojektet på dagsordenen til næste personalemøde Ud over at lytte til medarbejdernes frustrationer og kritik af det høje arbejdspres i køkkenet, gør du en del ud af at forklare indholdet i lederudviklingsprojektet, din egen rolle i projektet og hvilke fordele det på sigt vil have for køkkenet
  • Svar 2: Du beslutter dig for at finde penge på lønbudgettet til at ansætte en midlertidig vikar, indtil projekterne er afsluttet
  • Svar 3: Du går til din chef og fortæller om problemerne i køkkenet, og meddeler at du ikke længere kan deltage i udviklingsprojektet
  • Svar 4: Den næste uges tid spørger du forskellige medarbejdere i køkkenet, hvordan de har det. Du beslutter dig for at være mere opmærksom på medarbejdernes trivsel
  • Svar 5: Du tager kritikken af din manglende synlighed meget nær og melder dig syg. Du bruger sygedagene til at overveje, hvordan du skal tackle situationen.