Synspunkt: Om politisk aftale fra ny regering

 

Natten til onsdag landede de politiske ambitioner fra den nye regering. Formand Ghita Parry og næstformand Michael Allerup Nielsen ser positivt på ambitionerne for eksempelvis klima, økologi, børn, forebyggelse og erhvervsuddannelserne. Men indtil videre er det hensigtserklæringer uden økonomisk rygdækning. Derfor holder de skarpt øje med, at medlemmerne ikke glemmes i begejstringen, når der skal økonomi bag ambitionerne.

Den ’politiske forståelse’, som ambitionerne fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er døbt, slår overordnet ned på syv indsatsområder: Klimakrise, velfærd, ulighed, opgør med centralisering, penge til uddannelser, integration og hjælp til mennesker i nød.

De offentlig køkkener er en vigtig motor for forandring

Den nye regerings ambitioner for mere en grøn og klimavenlig fremtid handler helt konkret om at hæve målene for økologi og styrke indsatsen mod madspild. Det har Kost og Ernæringsforbundet flere gange slået på tromme for, og vi har efterlyst en fornyet national målsætning for økologi og bæredygtighed i offentlige køkkener.

”Det er godt at se ambitiøse mål for klima og økologi. Det er vejen frem til drikkevand uden sprøjtegiftrester og måltider med langt færre tilsætningsstoffer. Vi går gerne forrest i kampen mod madspild, mere grønt og mere økologi – og det har vi længe gjort.

Det er dygtige medlemmer, der tilbereder mad til borgere på bl.a. sygehuse, i daginstitutioner og på plejehjem. Medlemmerne har været driveren for at indfri den politiske ambition om 60 procent økologi i offentlige køkkener inden 2020. Økologisk omlægning har krævet nytænkning og stærkt håndværk i forhold til at skabe sunde, velsmagende og bæredygtige måltider. Vi bruger flere grøntsager og mindre kød og har fundet gode løsninger, der reducerer madspild markant. Det er derfor oplagt, også at bruge ernæringsprofessionelles kompetencer og ekspertise, når fødevarers klimabelastning skal reduceres”, siger Michael Allerup Nielsen, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet.

Husk maden - til alle børn

Mette Frederiksen tegner til at blive den nye statsminister. Hun gik bl.a. til valg på at være ’børnenes minister’. I den politiske aftale er målet at give alle børn lige muligheder i livet.

”Med til at sikre kvaliteten i daginstitutionerne og folkeskolerne og skabe lige muligheder for alle børn, som den nye regering har som mål, hører bestemt også maden, måltidet og evnen til at indgå i fællesskabet. Jeg opfordrer derfor den nye regering til også at huske og prioritere tilbuddet om et godt, sundt og nærende måltid, så alle børn har nok ’benzin på motoren’ og er klar til at lære. Sund mad og god ernæring er fundamentalt for at mennesker kan vokse op, udvikle sig og trives. Madordninger, der involverer børnene i daginstitutionerne og på skolerne, øger desuden kendskab til madhåndværk og kvalitet. De er en oplagt mulighed for at klæde fremtidens forbrugere på i forhold til et bæredygtigt forbrug af fødevarer”, siger Ghita Parry.

Øget fokus på forebyggelse

Den nye regering vil investere i sundhed ved blandt andet at uddanne og ansætte mere sundhedsfagligt personale. Målet er at styrke kvalitet og forebyggelse, skabe bedre sammenhæng mellem hospital og primærsektor og ikke mindst sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. 

”Forebyggelse er en vigtig og klog investering, som kommer både patienter og statskasse til gode på den lange bane. Det har vi fremhævet i mange år, fordi vi ved, at det er langt dyrere, både menneskeligt og økonomisk, at helbrede end at forebygge. Her gør vores medlemmer en kæmpe forskel i både regioner og kommuner, hvor de arbejder målrettet for både at mindske underernæring og samtidig har fokus på det fedmefremmende samfund og på at knække fedmekurven. Ernæringsprofessionelle kan bidrage med utroligt meget”, siger Ghita Parry.

Flere penge til uddannelse

Om få år vil der i Danmark mangle titusindvis af faglærte – det gælder i høj grad også ernæringsassistenter.

Den nye regering vil investere i uddannelse ved at sikre uddannelser i hele landet, afskaffe omprioriteringsbidraget, opkvalificere ufaglærte og overvejer en analyse af frafaldet på erhvervsuddannelserne, så flere når i mål. 

Forbundet er enig i behovet for flere faglærte og har det seneste år kørt kampagnen ’Bliv ernæringsassistent’ for netop at udbrede kendskabet til uddannelsen og tiltrække nye og flere kræfter til professionen.

”Vores medlemmer, typisk ernæringsassistenterne, tilbereder 800.000 offentlige måltider dagligt. Men allerede nu mærker arbejdsgiverne konsekvenserne af en benhård dimensionering af ernæringsassistentuddannelsen. Denne kedelige udvikling skal vendes, hvis vi skal lykkes med vigtige samfundsopgaver i relation til klima, økologi, madspild, kost og ernæring”, fastslår Ghita Parry og Michael Allerup Nielsen.