Tæt på borgerne

Som en hjælpende hånd til overblik over muligheder for opkvalificering af medarbejderne har Kost & Ernæringsforbundet samlet en liste af mulige AMU-kurser. Den hjælpende hånd kan forhåbentlig give jer noget inspiration, og måske ekstra argumentation, til netop også at få løftet jeres medarbejderes faglighed i forbindelse med Køkkenpuljen.

En vigtig rolle
Medarbejdere skal kunne formidle kostfaglige problemstillinger, herunder hvordan ernæringsrigtig kost kan bidrage til bedre rekonvalescens og livskvalitet. Derudover skal medarbejderne kunne vejlede såvel den enkelte bruger som andre faggrupper om ernæringsrigtig kost og sammensætning af måltider. Blandt de typiske brugergrupper er børn og unge, voksne samt ældre med demens, somatiske lidelser eller adfærdsforstyrrelser.

Anretning og præsentation af maden samt rammerne omkring måltidet har stor betydning for brugergruppernes indtagelse af ernæringsrigtig kost, hvorfor værtskab i større omfang er en del af arbejdet. Det kan være i forhold til at kunne skabe en god stemning omkring måltidet, at kunne spørge ind til og afkode brugernes behov, udfordringer og ønsker til måltidet samt kunne tackle vanskelige eller kritiske situationer i omgangen med mennesker, der på forskellig vis kan være mentalt og/eller fysisk belastede.

AMU-kurser:
Nedenstående liste er en af bred vifte af relevante kurser til medarbejderne. Under hvert kursus er tilføjet målgruppe (efter AMUs betegnelse), hvor kurset udbydes og prisen på det.

40764 – Service og faglig formidling omkring måltidet, 3 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner og lignende.
Udbydes: Erhvervsskolerne Aars & Social & SundhedsSkolen, Herning
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

44800 Måltidet i pædagogisk arbejde, 5 dage
Målgruppe: Deltagerne skal have praksiserfaring fra området.
Udbydes: Hotel- og Restaurantskolen & Professionshøjskolen UCC
Pris: Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

44829 Tilberedning og servering for patienter, 2 dage
Målgruppe: Deltagerne skal have gennemført AMU-uddannelsen Almen Fødevarehygiejne eller have kvalifikationer svarende hertil.
Udbydes: AMU-Fyn
Pris: Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

44853 Kommunikation og konflikthåndtering – service, 3 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Udbydes: Aalborg handelsskole, AMU Nordjylland, AMU Fyn, Campus Vejle, EUC Nordvest, Frederikshavn Handelsskole, Køge Handelsskole, Learnmark Horsens, Mercantec, Next Uddannelse København, Niels Brock, Roskilde Handelsskole, TietgenSkolen og Zealand Business College.
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

46501 Service i institutionskøkkener – kunden i centrum, 2 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering.
Udbydes:
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

47676 Kostberegning og vejledning, 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
Udbydes: Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, AMU-Fyn, Campus Vejle, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nordvest, Frederikshavn Handelsskole, Køge Handelsskole, Learnmark Horsens, Mercantec, NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, Niels Brock (Copenhagen Business College), Roskilde Handelsskole, Skive College, Kongsvingervej, TietgenSkolen, Zealand Business College
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

48121 Produktionskøkkener – service og brugerbetjening, 2 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling i institutionskøkkener, kantiner og catering.
Udbydes:
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre, 2 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte personale beskæftiget med madproduktion til interne og eksterne bruger/kunder.
Udbydes: Hotel- og Restaurantskolen & Mercantec
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser, 2 dage
Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig specielt mod medarbejdere beskæftiget med produktion af mad til interne og eksterne brugere/kunder.
Udbydes:
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45283 Forandringsparathed ved produktionsomlægning, 5 dage
Målgruppe: Medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener med følgende baggrund: 1. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper. 2. Ernæringshjælpere og ernæringsassistenter.
Udbydes: CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster, Hotel- og Restaurantskolen & SOSU Nord
Pris: Som hovedregel ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45364 Etablering af selvstyrende grupper, 2 dage
Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Udbydes: Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, AMU-Fyn, Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS, Campus Vejle, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nordvest, Frederikshavn Handelsskole, IBC International Business College, Køge Handelsskole, Learnmark Horsens, Mercantec, Niels Brock (Copenhagen Business College), Professionshøjskolen UC Syddanmark, Professionshøjskolen UCC, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Zealand Business College
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45366 Kommunikation i teams, 3 dage -
Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder i industrielle produktionsvirksomheder
Udbydes:
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45368 Værdibaserede arbejdspladser, 2 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Udbydes: EUC Nord
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45369 Videndeling og læring for medarbejdere, 3 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Udbydes: AMU-Vest, Campus Vejle, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nord, EUC Nordvest, Kold College, Learnmark Horsens, Mercantec, NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, Social & SundhedsSkolen, Herning, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, TEC, Technical Education Copenhagen, Uddannelsescenter Holstebro
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

45983 Samarbejde i grupper i virksomheden, 2 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Udbydes: Aalborg Handelsskole, Campus Vejle, DEKRA AMU Center Midtjylland ApS, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Nord, EUC Nordvest, IBC International Business College, Learnmark Horsens, Mercantec, Professionshøjskolen VIA University College, Selandia – CEU, Teknisk Skole Silkeborg, UCplus A/S,
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

48122 Helhedsforståelse i produktionskøkkener, 2 dage
Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.
Udbydes: AMU JUUL, AMU Nordjylland, Campus Vejle, DEKRA AMU Center Midtjylland ApS, EUC Nord, Mercantec, NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, Social & SundhedsSkolen, Herning, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret, Uddannelsescenter Holstebro, Vejen Business College
Pris: Deltagerbetaling 108 - 184 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse

VidensBank