Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 23/09/2020 Kost, ernæring og sundhed 6-2020
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 23/09/2020 Månedens opskrift: seitan, tempeh og tofu
Kirsten Weiss og Mette Jensen  [ TEKST ] Peter Sørensen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 23/09/2020 Gør det usynlige synligt

Kontakt

RedaktørMette Jensen

T: 3163 6603
E: mj@kost.dk

Tag aldrig et nej for et nej

  • Karen Witt Olsen [ t e k s t ] │ Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

Hun siger det flere gange, tillidsrepræsentanten i Århus:

− Man skal ikke give op. Og man skal aldrig tage et nej for et nej, når det gælder lønforhandling.

Dorte Hansen er TR for 48 ernæringsassistenter og økonomaer i Centralkøkkenet på Aarhus Universitetshospital, Risskov og Regionshuset Århus Nord. Sammen med Helle Hyberts har hun siden 2008 taget sig af de faglige spørgsmål − og forhandlet om de lokale lønmidler på vegne af kollegerne.

En lille stor sejr

− I slutningen af 2012 lykkedes det Helle og mig at få forhandlet i alt 20.000 kr. hjem i funktionstillæg. Det var ca. 650 kr. mere om måneden til tre kollegaer, og det lyder jo ikke af meget. Men med de sparetider, vi har, og det faktum, at det tog os næsten to år at få lønstigningen igennem, synes jeg, det var en sejr. Vi var i hvert fald meget glade og stolte af os selv.

Centralkøkkenet og Regionshuset hører under Region Midtjylland. Siden 2011 har regionen sendt breve ud til samtlige tillidsrepræsentanter med besked om, at der er lønstop. Samme svar fik Dorte Hansen og Helle Hyberts fra deres egen chef i 2011 og i starten af 2012, da de igen bad om en lønforhandling.

− Det er virkelig gået ned af bakke med de lokale lønmidler siden 2008. Dengang fik vi forhandlet lønstigning hjem til 25 kollegaer. Men, som sagt, vi giver ikke op. Det, vi har særligt fokus på hos os, er tilbageløbsmidlerne, siger tillidsrepræsentanten.

Hold et vågent øje med tillæggene

Dorte Hansen forklarer, at hvis en eller flere kolleger stopper, bliver der ofte frigivet penge. Særligt hvis kollegernes stillinger genbesættes med yngre folk. Lønnen består jo af en grundløn plus tillæg. Og da en yngre kollega har lavere anciennitet, skal der ofte udbetales mindre i løn. Og tillæggene kan være nogle andre.
De ’frigivne’ penge er dem, der kaldes ’tilbageløbsmidler’, og de skal føres tilbage til den samlede lønsum.

− Og så er det, at vi som tillidsrepræsentanter siger, at de penge hører til de lokale lønmidler og er forhandlet hjem af os lokalt. De er allerede sat af i budgettet, og vi mener, de tilhører os her i Centralkøkkenet og Regionshuset. De skal ikke bruges til nye skærebrætter eller teambuilding. De skal bruges til løn til de andre kolleger, når nu regionen ikke har sat penge af til lokal løndannelse.

Sammen med Helle Hyberts har Dorte Hansen prioriteret at få forhandlet funktionstillæg.

− Alle vil jo gerne have mere, men har man samme arbejdsfunktion uden det relevante tillæg, føler man sig altså noget snydt. Derfor gik vi efter at få en lønstigning til to i varemodtagelsen og en i specialkostgruppen. Det lykkedes så i slutningen af 2012.

Forberedelse er vejen frem

Inden den vellykkede forhandling havde de forberedt sig grundigt, kigget budgetter, regnet på tilbageløbsmidler, pudset de gode argumenter af og øvet sig i at svare på de indvendinger, chefen sandsynligvis ville komme med.

− Vi havde bedt om mødet via mail, og vi havde sendt vores argumenter og regnestykker i forvejen. På den måde var alle klar, da vi mødtes. Vi forhandlede i mødelokalet, og stemningen var rigtig fin. Måske også fordi Helle havde fedtet for ham med lidt chokolade. Han grinede, men han vidste også, at vi ville blive ved, selvom han sagde nej nu. Lige som vi havde gjort de foregående år, fortæller Dorte Hansen.

Hun er glad for at dele TR-posten med en anden. Under lønforhandlingen kunne de skiftes til at tale, og nu hvor Helle Hyberts er blevet medlem af Region Midtjyllands HovedMED-udvalg, kan de få indsigt i regionens budgetter og være klædt endnu bedre på til kommende lønforhandlinger for kollegerne i Århus.

GUIDE

TIL LOKALE LØN-
FORHANDLINGER

Blev bragt i Kost, ernæring & sundhed nr. 9, 2013

www.kost.dk/kost-ernaering-sundhed-92013