Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Tag ordet

  • Nana Toft [ TEKST ] Scanpix [ FOTO ]
    Nana Toft [ TEKST ] Scanpix [ FOTO ]

Bliver jeg fyret? Indkaldt til kammeratlig samtale? Er jeg illoyal?

Frygten for at ytre sig kritisk om sin arbejdsplads er markant. De seneste tal fra FTF viser, at 60 procent af offentligt ansatte er bange for at ytre sig. I 2010 var tallet 50 procent. Med andre ord: Frygten stiger.

Det vidner om en kultur på arbejdspladserne, hvor det desværre ikke er legitimt at sige til og fra, lyder det fra Helle Hjort Benz, advokat i FTF. Tværtimod.

− Medarbejderne oplever, de bliver talt ned. Affærdiget. Hvis de rejser en kritik, bliver de mødt med udsagn i retning af: “Det gider vi ikke høre på” eller “Det fører ikke til forandringer”, forklarer Helle Hjort Bentz.

Alle holder mund

Problemet er, at det har affødt en dominerende tavshedskultur, som eksperterne kalder det. En kultur, hvor ingen tør sige noget. For medarbejderne har jo både set og oplevet konsekvenserne: De direkte reaktioner i form af advarsler og fyresedler, men også de indirekte i form af degradering, manglende tillæg med mere.

For alt tyder på, at der reelt er noget at være bange for.

− Der er desværre ingen tvivl om, at frygten har hold i virkeligheden. Folketingets Ombudsmand har i årevis haft fokus på området og har taget mange sager op. Ved en tidligere høring i Retsudvalget på Christiansborg har en af afdelingscheferne udtalt, at “de offentligt ansatte er skræmte”. Skræmte. Det er ikke en udtalelse, der kan misforstås, pointerer hun.

Lyt til medarbejderne

Lederne skulle derfor lytte mere til deres medarbejdere. Lytte til, hvordan mange oplever konsekvenserne af de voldsomme besparelser, der har været i det offentlige. Lytte til de forslag, medarbejderne ofte har.

− Langt de fleste medarbejdere er faglige ‘om en hals’. De ønsker at gøre en reel forskel, noget der har haft trange kår i de her sparetider. Hvis de har forslag til, hvad og hvordan ting kan gøres bedre, burde cheferne hilse det velkomment. For kritik kan føre til forandring.

Mange arbejdsgiveres respons er, at medarbejderne først bør fremføre deres kritik internt − for eksempel til deres chef eller tillidsrepræsentant. Det er Helle Hjort Bentz enig i.

− Men når arbejdsgiverne siger det, så skal de også respektere kritikken, når den kommer, understreger hun og pointerer, at det ikke er et juridisk lovkrav, at en medarbejder først fremfører sin kritik internt. Tværtimod.

− Men det er der flere, der tror. 

Voldsom uvidenhed

Hun peger dermed på endnu en af de centrale konklusioner i FTF’s undersøgelse af ansattes ytringsfrihed − eller manglen på samme. En udbredt uvidenhed om, hvad man må og ikke må. Dette til trods for, at der ellers har været sat fokus på det igennem snart mange år fra både Folketingets Ombudsmand og Justitsministeriet samt en række faglige organisationer.

− Det er fortvivlende, at det stadig står sløjt til, siger hun.

Tag ordet

Det fik FTF til i efteråret at udsende en ny guide om reglerne for ytringsfrihed. Og den skal ikke samle støv, som utallige andre vejledninger. Der skal gøres et større stykke arbejde med at udbrede de vise ord. Og den opgave hviler på både medarbejdere og ledere.

− Det handler om at opfordre til et samarbejde og fremdyrke en kultur baseret på, hvad nogen for nylig har kaldt: Ytringstryghed, siger Helle Hjort Bentz.

FAKTA
 

Husk, når du ytrer dig

 

•  Tal på egne vegne
   Der er forskel på, om du udtaler dig som privatperson eller på arbejdspladsens vegne. Gør det klart, at du ytrer dig på egne vegne.

•  Overhold tavshedspligten
   Du må ikke videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.

•  Tal sandt
   Vær opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.

•  Tal loyalt
   Det er IKKE illoyalt at udtale sig kritisk på egne vegne. Men hvis du ytrer dig kritisk, skal det ske på en fair måde.

Guide: Tag ordet. Hvad må du sige som offentligt ansat?

www.ftf.dk − søg på titlen

 

FAKTA
 

Frygten for at ytre sig vokser

FTF’s medlemmer er blevet spurgt: Mener du, at det kan få negative konsekvenser for dig at udtale dig om kritisable forhold på din arbejdsplads til offentligheden?

I 2010 svarede 50 procent ja. I 2012 gjaldt det 53 procent og i 2016 altså 60 procent.

Kilde: FTF’s undersøgelse af ansattes ytringsfrihed

 

FTF har tre anbefalinger

•  Styrket vejledning
    Den er givet i guiden ‘Tag ordet’.

•  Whistleblowerordninger
   De offentlige myndigheder skal komme ind i kampen. Gerne med flere whistleblowerordninger.

•  Lovregulering
   Regler skal beskytte de ansatte, der ytrer sig kritisk. FTF går efter et afskedigelsesforbud og et højt godtgørelsesniveau. ‘Det skal ikke være gratis for arbejdsgiver at give advarsler’.

www.ftf.dk – søg: Ytringsfrihed

 

 

SYNSPUNKT
 

Forsker Pelle Korsbæk Sørensen

Det stresser at brænde inde med kritik  

Hvis man som ansat i det offentlige ikke tør ytre sig, kan det give stress, viser en afhandling fra forsker Pelle Korsbæk Sørensen.

– Hvis du må lægge bånd på dine ytringer, hober presset sig op. Ligesom i en trykkoger, siger han til Ugebrevet A4.

Forskeren bruger begrebet ‘moralsk stress’ om ansatte, der ikke oplever, at de trygt og åbent kan komme af med kritik.

– Moralsk stress er et begreb, som bruges i internationale undersøgelser af sygeplejersker, men som nu bliver anvendt bredere. Kort sagt opstår det, når ansatte begrænser sig selv i deres udtalelser om kritiske forhold på deres arbejde.

– Medarbejdere kan for eksempel føle sig magtesløse eller frygte for repressalier, forklarer Pelle Korsbæk Sørensen.

www.ftf.dk – søg: Ansatte tør ikke ytre sig ...