#Tak for snakken

Dagen startede i selskab med Lars AP, forfatter til bogen ’Fucking Flink’. Lars AP har påtaget sig den mission at få os alle sammen til at opføre os flinkere over for andre. For deres skyld, for egen vinding – hvem bliver ikke glad af at glæde andre – og for fællesskabets skyld.

Lars AP viste med afsæt i statistikken, at fællesskaber er den væsentligste faktor for et sundt og godt liv. Og han gav mange gode eksempler på, hvor lidt der egentlig skal til for at glædes over at glæde andre – om tilflytteren, der lagde to stykker ’Twist’ på alle dørmåtter i opgangen, invitationen til fredagsbar på villavejen, og om dengang, hvor han uddelte ’flinkebøder’ i form af præmier til folk, der forventede at få parkeringsbøder – alt sammen egnet til at fremkalde smil og glæde og sætte gang i samtalen og i fællesskabet.

Fællesskab og faglighed

Således opmuntret bænkede alle sig til forbundets generalforsamling, der også handlede om fællesskab og selvfølgelig faglig organisering.

– Fagbevægelsen er vigtig, værdiskabende og mere nødvendig end i årtier, sagde Kost og Ernæringsforbundets formand Ghita Parry, da hun åbnede generalforsamlingen med sin mundtlige beretning. Hun mindede om, at fagbevægelsen står bag mange af de rettigheder, vi har med hensyn til arbejdsmiljø, løn - også under sygdom - pension, ferie, barsel og meget andet og pegede på, at fagbevægelsen blev styrket, da FTF og LO i januar etablerede Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med 1,4 mio. medlemmer i ryggen.

- Vi er kommet rigtigt godt fra start i FH. Med tiltag, holdninger og kampagner, der skal skabe forbedringer og rette op på urimelighederne, sagde Ghita Parry, der benyttede lejligheden til at beklage, at tre sundhedsorganisationer: fysio- og ergoterapeuterne og jordmødrene har valgt at forlade FH og dermed Sundhedskartellet -  ”de fællesskaber, som har størst indflydelse på arbejdsvilkår, rettigheder og muligheder i Danmark.”

Et godt eksempel på det sidste er pensionsdebatten, som ifølge formanden blev sat i gang af FH, der skubbede til Socialdemokratiet, der herefter udfordrede regeringen…

Fagbevægelsen og folketingsvalget

- Jeg har talt om, at nedslidning skal tages alvorligt, uanset hvilken alder og uddannelse vi har, og uanset hvilket job vi slides af. Kriterierne for værdig tilbagetrækning skal lempes og skal gælde alle, ikke kun udsatte grupper eller de hårdest ramte og ikke alene de fysisk nedslidte. Det tæller også at være psykisk nedslidt, lød det fra formanden, der understregede at arbejdsmiljøet spiller en afgørende rolle og skal være med til at sikre, at vi også har et værdigt liv, imens vi er på arbejdsmarkedet.

Ud over pensionsreformen trak formanden tråde til det forestående folketingsvalg ved at nævne regeringens udspil til en sundhedsreform.

– Den største udfordring er manglen på sundhedspersonale. Og mit største ønske er en bredere forståelse for, hvem der kan bidrage til at løse de forskellige opgaver. Ernæringsprofessionelle kan bidrage med SÅ meget, og de kan aflaste både den praktiserende læge, sygeplejersken og sosu-assistenten.

Hovedbestyrelsens planer

Den nyvalgte hovedbestyrelse blev præsenteret sammen med nogle af den kommende tids opgaver. 

– Hovedbestyrelsen skal blandt andet beslutte en strategi for at tiltrække flere ernæringsassistenter og vil i den sammenhæng også arbejde for et nyt og bedre navn. Og apropos det med titler, så udfordres vi også af, at professionsbachelorer i ernæring og sundhed trænger til at få en mundret titel, sagde formanden.

Hun nævnte, at hovedbestyrelsen desuden vil drøfte muligheden for autorisation til andre specialer end de kliniske diætisters. Og åbne for en diskussion af diætisternes arbejdsmarked. Overvejelserne her er om, der skal indgås en overenskomst med Sygesikringen om ydernumre – med alt hvad det indebærer af muligheder – og uligheder – blandt medlemmerne.

– Det er store opgaver, der involverer mange aktører, så forvent ikke, at der kommer en god løsning i morgen. Det er vigtigt at få vendt hver en sten og sikret den bedste løsning for alle, sagde Ghita Parry og opfordrede medlemmerne til at dele deres synspunkter her og nu – eller siden.

Samtalesalonerne

Mens generalforsamlingen var præget af ja-stemmesedler og veltilfredse nik, kom der anderledes gang i samtalen om eftermiddagen, hvor dagens værtinde Nadja Pass, direktør i Samtaleakademiet, opmuntrede til samtale. To eller tre sammen drøftede deltagerne alle mulige former for fællesskaber og deres værdi. Det foregik med skiftende samtalepartnere og et ny vinkel på emnet for hver samtale. Og i løbet af godt to timer havde alle gjort mange nye bekendtskaber og lagt øre til synspunkter, de ikke kendte og ikke nødvendigvis var enige i – og dermed levet op til pointen: at gøre det lettere at møde nye mennesker gennem tankevækkende samtaler.

Styrk fællesskabet

Alle havde dermed også fulgt formandens opfordring, da hun i sin beretning sagde:

– Vær ikke fedtet med at anerkende og rose hinanden for små og store tiltag. Tal hinanden op og del jeres resultater og jeres viden. Åbn døren for nysgerrige, der vil vide mere om, hvad netop du gør på din arbejdsplads. Sådan styrker vi fællesskabet, sådan gør vi ernæringsbranchen stærkere og det er vejen til opmærksomhed fra omgivelserne.

 

Læs også

 

Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 11. maj

Ind til kernen. Beretning for 2016-2019

En stærk profession. Midt mellem 2016 og 2019