Temamøde om Strategisk ledelse

Mødet afholdes den 21.5.2015 kl. 14-16 i FTF.

Tilmelding til mødet sker til Kate Djurhuus Petersen på kape@ftf.dk.