Tidsplan for OK18 - kommuner og regioner

 

 

14. august: Kravindsamlingen påbegyndes.

 

1. september: Kravindsamlingen slutter.

 

18.-19. september: Hovedbestyrelsen behandler de indkomne krav.

 

29. september: Hovedbestyrelsen sender krav til Sundhedskartellet.

 

Okt.-dec.: Behandling af krav i Forhandlingsfællesskabet.

 

Dec.-feb.: Der forhandles mellem parterne.

 

Ultimo feb.: Forhandlingerne slutter, hvis parterne er enig. Er partnere uenige, er der sammenbrud i forhandlingen. 

 

Marts: Urafstemning eller iværksættelse af konflikt