Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Til kaffe hos medlemmerne

  • Mette Jensen   [ TEKST ] Peter Sørensen   [ ARKIVFOTO ] Billedet er ikke fra turneen, men er taget i Byens Køkken i Odense i anden anledning
    Mette Jensen [ TEKST ] Peter Sørensen [ ARKIVFOTO ] Billedet er ikke fra turneen, men er taget i Byens Køkken i Odense i anden anledning.

På med gps’en og ud på landevejen. Sådan sagde Bettina Bøgelund og Torben Kold Sørensen til sig selv − og til bestyrelsen i Region Hovedstaden. De ville besøge arbejdspladserne i regionen for at spørge både medlemmer og ikke-medlemmer om deres ønsker og forventninger til forbundet. Et led i forbundets ønske om at styrke medlemsdemokratiet.

Men de havde også et andet mål med turneen. De ville motivere de arbejdspladser, der mangler en tillidsrepræsentant, til at vælge en − hvis de kan. Der var mange mindre arbejdspladser på deres rute, og alternativet for dem er at gå sammen med andre arbejdspladser og vælge en tillidsrepræsentant i fællesskab.

− Ud fra en tese om, at en tillidsrepræsentant knytter medlemmerne tættere til forbundet og dermed får dem til at udnytte deres medlemskab bedre, siger Torben Sørensen.

Posen fuld

Bettina Bøgelund, der har mange års erfaring som tillidsrepræsentant, og Torben Sørensen, der er relativt nyvalgt, kom hjem fra turneen med posen fuld af ønsker fra medlemmerne til alt fra flere arrangementer − gerne nogle med hænderne i bolledejen − løntjek på arbejdspladsen, hjælp til at danne netværk samt debat om elever og praktik. Plus fine snakke om tillidsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen, ikke mindst i forhold til de forestående overenskomstforhandlinger, OK18.

Både planlagt og drop-in

− Det var en fantastisk oplevelse, og vi blev meget fint modtaget overalt. “Et besøg af fagforeningen, det har vi da aldrig oplevet før”, lød det begejstret fra nogle af dem, der har været med i mange år, men jo netop uden at have personlig kontakt til forbundet. 

− Ja, nogle steder fik vi ligefrem en krammer, tilføjer Torben Sørensen. Og det gælder både de steder, hvor vi havde aftalt et besøg, og der, hvor vi bare ‘droppede ind’.

Turneen rummede nemlig begge former for besøg.

− Vi satte os med det store landkort og lavede en plan for arbejdspladsbesøgene. Vi havde to kriterier: Arbejdspladser uden tillidsrepræsentant. Og ‘dem vi aldrig ser til arrangementerne’. Dem kontaktede vi, for at invitere os selv på besøg, fortæller Torben Sørensen. Men da vi lagde ruten, kunne vi se, at vi kom forbi andre arbejdspladser undervejs, og så besluttede vi os for at tage chancen og droppe forbi for at se, om der var kost- og ernæringsfaglige ansatte. Ja, om der overhovedet var et køkken …

Et styrket medlemsdemokrati

Kost & Ernæringsforbundet har i de seneste år arbejdet på at styrke medlemsdemokratiet og invitere medlemmerne til at involvere sig i fagforeningen. Og eventuelt blot for en kortere periode at arbejde med noget af det, de brænder for. Det kan være i forbundets fagråd, forskellige netværk, i regionsbestyrelsen eller lokale udvalg. Men det kræver benarbejde fra forbundets side at gøre medlemmerne opmærksomme på deres muligheder og lytte til deres interesser og behov.

Og det var den opgave Bettina Bøgelund og Torben Kold Sørensen bød ind på med deres turné − en opgave som regionsformanden normalt varetager.

− Vi ville inspirere medlemmerne ved at møde dem i øjenhøjde, som Bettina Bøgelund siger. Og det kunne vi netop, fordi vi ikke kommer som hardcore fagforeningsfolk, men fra et job som deres.

Samtidig havde vi forberedt et oplæg om OK18 og ville fortælle, hvad en ‘rigtig fagforening’ betyder for løn og arbejdsvilkår, barselsorlov, pension m.v.

− Vi ville prikke til medlemmerne og åbne debatten om TR-funktionen. Overenskomstforhandlingerne er en god anledning til at tale om valg af TR, men også om tillidsrepræsentantens rolle, og hvor vigtigt det er at stille krav til sin tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten kan jo bruges til meget andet end at løse ‘konflikter’ på arbejdspladsen, tilføjer Torben Sørensen. 

Ideer til dialogen om OK18

Det viste snakken med professionsbachelor i ernæring og sundhed Maria Freyberg Thomsen, der er tillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital.

− Vi havde en fin dialog om OK18, med afsæt i forbundets ‘dialog-kort’ om pension, løn, tillid mv. − de gav god inspiration til en snak med mine kolleger om krav til OK18. Jeg kunne til gengæld fortælle, hvad der er vigtigt for mine kolleger her på arbejdspladsen, siger Maria Freyberg.

Hun mener, det er et godt initiativ at tage på arbejdspladsbesøg, men mødet skal planlægges og bakkes op af lederen, understreger hun.

Også på Sct. Hans Hospital blev der taget godt imod.

− Vi føler os lidt langt væk fra alt og alle, så det var dejligt, at forbundet fik øje på os, lyder det fra ernæringsassistent og tillidsrepræsentant Anne-Merete Hartmeyer.

På Sct. Hans tog alle medarbejdere del i snakken over morgenkaffen.

− Vi kunne dele den turbulente situation, vi står i netop nu, hvor vi administrativt skal slås sammen med Rigshospitalet og have en ny chef − som vi har måttet vente på længe.

Hjem med ideerne

− Og det var præcis den store gevinst: at lytte til medlemmernes udfordringer på arbejdspladsen og deres ønsker til forbundet. Men også at få understreget, at vi vil, hvad de vil − at vi mener det, når vi taler om et udvidet medlemsdemokrati, siger Torben Sørensen.

− Mange tænker, at de kun kan bruge os ‘worst case’. Men vi vil jo gerne så meget andet − f.eks. tilbyde kurser, arrangementer og rådgivning, lyder det fra Torben Sørensen og Bettina Bøgelund, der er klar til endnu en turné til efteråret, hvis de får regionsbestyrelsens opbakning.

FAKTA
 

Drop-in på arbejdspladserne

En uge i marts besøgte Bettina Bøgelund og Torben Kold Sørensen 26 arbejdspladser med godt 160 medarbejdere i Region Hovedstaden. Nogle medlemmer, andre med et medlemskab til gode.

Besøgene var et led i forbundets rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.

Intentionen var at motivere til valg af en tillidsrepræsentant på arbejdspladserne samt lytte til medlemmernes forventninger til forbundet. Begge dele for at styrke medlemsdemokratiet. 

 

SYNSPUNKT
 

Alice Linning, formand i Region Hovedstaden

Turneen har givet hele regionsbestyrelsen større viden om medlemmernes arbejde og arbejdsvilkår. Desuden føltes det godt at kunne vise vores interesse for de enkelte arbejdspladser og medlemmer og tage en dialog på deres præmisser. Det har bragt forbundet tættere på medlemmerne og bekræftet, at et personligt møde helt klart kan noget andet end mails og telefonsamtaler.

– Besøgene ser i øvrigt ud til at have skabt grøde i debatten om valg af tillidsrepræsentanter, tilføjer Alice Linning, der medgiver, at det selvfølgelig kræver et stort ressourcetræk at tage på arbejdspladsbesøg.

− Men vi har på den anden side overrasket medlemmerne positivt og givet dem mulighed for at bruge deres indflydelse i forbundet − helt i overensstemmelse med forbundets demokratiske struktur, som blev vedtaget på generalforsamlingen. På den måde vurderer vi, at det ‘betaler sig’. Og i regionsbestyrelsen er vi derfor helt klart parate til at overveje en ny turné.