Til kamp for arbejdsmiljørepræsentanterne

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år

Til kamp for hverdagens helte lyder sloganet for kampagnen for arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation, der sætter gang i kampagnen og det sker i dag i Odense Kongrescenter, hvor 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter er samlet på tværs af fag og brancher. Det gælder også nogle af Kost og Ernæringsforbundets repræsentanter.

Det er første gang at så mange arbejdsmiljørepræsentanter mødes. De skal diskutere rammerne for arbejdsmiljøarbejdet, og hvad der skal til for at de kan bidrage til at sikre det gode arbejdsmiljø. Målet er at skabe netværk, der gør det muligt at støtte hinanden i det daglige arbejde.

Mødet er samtidig startsignal til 200 lokale arrangementer og kurser der finder sted i løbet af 2019. 

Manglende tid til arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsgiveren har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dog er det ofte arbejdsmiljørepræsentanternes fortjeneste, at de daglige opgaver på arbejdspladsen løses, uden at kollegerne kommer til skade, bliver fysisk eller psykisk nedslidte eller er nødt til at sygemelde sig på grund af smerter eller stress.

Undersøgelser har vist, at der ofte ikke er afsat tilstrækkelig tid til arbejdsmiljøarbejdet plus at under halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne får tilbudt den lovpligtige efteruddannelse

AMR2019 skal derfor stille skarpt på arbejdsmiljøarbejdet og bidrage til, at synliggøre arbejdsmiljørepræsentanternes indsats for et sundt arbejdsmiljø.

 

FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation er hovedorganisation også for Kost og Ernæringsforbundet.

På FH’s hjemmeside kan du læse mere om arbejdsmiljø, om kampagnen AMR2019 og de arrangementer, der vil finde sted i 2019:

AMR2019