Tilfredshed med nyt fødevareforlig

I Kost & Ernæringsforbundet er det en tilfreds formand, der gennemgår forligsteksten. Ghita Parry var formand for en af de ekspertgrupper, der kom med anbefalinger til det meget omtalte kritiske eftersyn i kølvandet på listeriasagen.

- Det er helt afgørende for os i køkkenerne, at der er styr på fødevaresikkerheden. Jeg har slået på tromme for tre principper; At egenkontrollen ikke må eller skal erstatte myndighedstilsyn, en klar placering af ansvaret i hele kæden og et kvalitetssystem, der tillader, at man tør indrømme fejl. Det kan jeg genkende i forliget og det er glædeligt, siger hun.

Formanden roser desuden de nye muligheder for fleksibilitet i kontrollen og hæfter sig ved, at forliget også peger indad.

- De seneste års sager har vist os, at viden og kompetencer også skal vedligeholdes og styrkes i Fødevarestyrelsen. Det er jeg glad for at konstatere, at det nye forlig retter op på, lyder det fra Parry.

Fire nye indsatser

Udover at videreføre en række initiativer fra det tidligere forlig kaldet ’Fødevareforlig 2’, tilføjer det nye forlig fire indsatsområder:

  • Ÿ Fokuseret kontrol – flere risikobaserede kontroller
  • Ÿ Mere vejledning af virksomheder omkring overholdelse af regler for fødevaresikkerhed
  • Ÿ Fair konkurrence - opnormering af rejsehold og etablering af whistleblowerordning
  • Ÿ Forbrugersikkerhed med fokus på kemiske og mikrobiologiske forureninger i fødevarer

Et af elementerne i kontrollen bliver kædekontroller og en evaluering af sanktionerne, så mindre overtrædelser bliver mødt med vejledning fremfor bøder. Det er ikke kun en gevinst for fødevaresikkerheden generelt, men også godt for køkkenerne, mener Parry.

- Det er netop vigtigt, at man ikke bliver dunket i hovedet og at hele kæden kan kontrolleres. Noget af det, vi har lært med listeria er jo, at ansvaret i kæden har været uklart. Vi lærte også, at man kunne få bøder, der kunne undgås med viden og vejledning. Det er med i det nye forlig, og det er rigtigt set, siger hun og noterer, at indførelsen af en whistleblowerordning er et fornuftigt tiltag for at højne fødevaresikkerheden.

Mere opmærksomhed på listeria

”Fødevarebakterien listeria udgør en særlig udfordring” lyder det i aftaleteksten. Derfor sætter politikerne penge af til at gennemføre en række af de initiativer, som bl.a. Ghita Parry pegede på, i det kritiske eftersyn.

- Mere viden – og deling af den, bedre kontrol og styring er nogle af de elementer, vi pegede på. Det er nu med i forliget og det bliver til stor gavn i de offentlige køkkener. Jeg håber, at det betyder, at vi får den fagkonference for køkkenernes ledere og hygiejneansvarlige, som vi har behov for, understreger hun. 

Penge til forskning

Forskning får en større rolle i det nye forlig. Med knap 17 millioner kroner årligt frem mod 2018, er idéen af højne vores vidensniveau om uønskede kemiske stoffer i madvarer – også når det gælder kombinationseffekter.

- Kemiske stoffer i fødevarer kan komme mange steder fra som emballage og produktionsmiljø. Målet er, at man kan spise sin mad uden at blive udsat for uønsket kemi. Derfor er det vigtigt fortsat at fokusere på at forske og blive klogere, slutter hun.

I alt er der afsat 354,5 mio. kr. frem mod 2018. 

Kilde