Tillidsrepræsentantens løn

Om du bruger arbejdstiden på de normale arbejdsopgaver eller på arbejdet som tillidsrepræsentant, påvirker ikke din løn. Som tillidsrepræsentant får du din normale løn fra din arbejdsgiver, når du deltager i forbundets møder eller forbundets uddannelse, hvis du er ansat indenfor det kommunale, regionale eller statslige område. Er du ansat i en private virksomhed skal det fremgå af din overenskomst.

Du får også løn, når din arbejdsgiver indkalder til møder eller sender dig på en uddannelse.

Din løn er hele din løn. Det vil sige både grundløn og tillæg eller trin for funktioner og kvalifikationer, som enten du eller forbundet har aftalt med arbejdsgiveren, inklusiv pension og ferietillæg.

Transportudgifter i forbindelse med møder eller uddannelse

Møder og uddannelse arrangeret af forbundet:

Forbundet dækker som hovedregel dine transportudgifter, hvis du overholder forbundets retningslinjer og mod rekvisition. Du kan læse om vores retningslinjer i vores

Undtaget fra denne bestemmelse er tillidsrepræsentanter fra Statens arbejdsområde, og tillidsrepræsentanter fra private arbejdspladser, som ikke har tiltrådt Kost & Ernæringsforbundets overenskomster med KL eller Danske Regioner. Du kan læse om disse undtagelser i vores

Løntillæg til tillidsrepræsentanter

For tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner er der fastsat bestemmelser om løntillæg for at være tillidsrepræsentant. (Du kan læse mere om disse bestemmelser under bilag 5 § 1-3 i aftalen med KL. Og bilag 4 i aftalen med regionerne).

For tillidsrepræsentanter i staten er der ikke fastsat særlige bestemmelser om aflønning. (Du kan læse mere om aflønning af tillidsrepræsentanten i staten, under § 7 i cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten m.v. under afsnittet Tillæg begrundet i tillidsrepræsentanthvervet.)

For tillidsrepræsentanter ansat efter privat overenskomst er der ingen faste regler. Dog kan du altid indgå en forhandling med arbejdsgiver om et tillæg.

Er du TR for en kommune, region, stat eller privat:

Det kræver altid en lokal forhandling at få et tillæg. Tillæggets størrelse aftaltes lokalt.