Tillidsrepræsentanterne sparker OK18 i gang

Der skal være råd til velfærd

Sundhedskartellets formand Grete Christensen åbnede debatten. Hun lagde ikke op til lønfest, men gjorde det omvendt krystalklart, at der denne gang ikke er tale om en ’kriseoverenskomst’.

Vi er ude af den økonomiske krise, så der er råd til at styrke velfærden. Og det skal føre til bedre arbejdsforhold og ikke mindst en bedre løn til sundhedskartellets faggrupper, sagde hun.

Grete Christensen fremhævede desuden ligelønsdagsordenen:

Der er fortsat en kæmpemæssig udfordring i at de kvindedominerede fag i den offentlige sektor halter lønmæssigt bagud. Det må der laves om på nu. Det kan ikke klares ved overenskomstforhandlingerne alene. Her er der brug for et politisk indgreb.  

Formanden sluttede med at opfordre Sundhedskartellets faggrupper til at stå sammen om at vise arbejdsgiverne, at de brænder for deres fag, men har brug for bedre arbejdsforhold for at kunne holde til arbejdet.

Pres på økonomien

Michael Ziegler forhandler for KL og Anders Kühnau forhandler for regionerne henviste ikke overraskende begge til presset på såvel kommunernes som regionernes økonomi. Michael Ziegler talte om et voksende antal ældre og flere kronisk syge og om at opnå balance i lønudviklingen.

De talte desuden om kompetenceudvikling, indsatserne for det psykiske arbejdsmiljø, pension, en ’rimelig ramme’ for seniordage og om MED systemet. Her var Michael Ziegler omkring et tidligere ønske fra KL, om at færre tillidsvalgte skal være beskyttede især i de små institutioner.

Dette, men selvfølgelig ikke mindst signalerne om løntilbageholdenhed gav anledning til højlydte protester blandt Sundhedskartellets tillidsrepræsentanter, protester der blev yderligere forstærket da Anders Kühnov talte om behovet for øget fleksibilitet hos medarbejderne både med hensyn til arbejdstid og arbejdssted og sluttede med at sige, at ’et ulige arbejdspres i løbet af året, kan give behov for at variere antallet af medarbejdere periodisk’.

’Vi vil ikke være sæsonarbejdere’, lød svaret prompte fra tillidsrepræsentanterne.

Forbundets tillidsrepræsentanter tog debatten

Alice Linning, Kost & Ernæringsforbundets formand i Region Hovedstaden samlede op på udmeldingerne fra Sundhedskartellet, KL og Danske Regioner, og det gav en livlig, engageret og til tider indigneret debat blandt forbundets egne tillidsrepræsentanter.

Der blev summet over temaer som arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid, kompetenceudvikling – muligheder og økonomi, seniordage – hvor mange og hvornår – pension, tillidsrepræsentation og løn, grundløn og lokalløn.

Alt sammen mulige temaer for den debat som tillidsrepræsentanterne nu skal tage med kollegerne på arbejdspladserne frem til kravindsamlingen, der går i gang den 14. august.

Kravindsamling i august

Når kravindsamlingen er slut 1. september, arbejdes der med medlemmernes ønsker og krav til overenskomsterne i hovedbestyrelsen og siden i forhandlingsfællesskaberne (Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet), inden forhandlingerne med arbejdsgiverne for alvor går i gang i januar.

Kick off denne fredag var første mulighed for at føle hinanden på tænderne.

Kilde