Relateret indhold

Fagbladsartikel 07/05/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 07/05/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/06/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 4-2020
Christine Bille Nielsen [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov  [ FOTO ]
Fagbladsartikel 24/06/2020 Månedens opskrift: Danske Skaldyr
Tina Juul Rasmussen    [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 24/06/2020 Ledelse under Corona kræver mod

Tillidsvalgte skal beskyttes

Formuleringerne betyder reelt, at suppleanter ikke skal have samme beskyttelse, som de valgte tillidsrepræsentanter har. De to arbejdsgiverorganisationer argumenterer med, at mere kompetente medarbejdere må fyres på grund af de tillidsvalgtes beskyttelse. Det er selvfølgelig noget vrøvl, og argumentet er sandsynligvis mere baseret på taktik end en reel uvidenhed om reglerne for tillidsvalgte.

Kost & Ernæringsforbundets tillidsvalgte skal have en ekstra sikring mod afskedigelse, fordi der kan opstå situationer, hvor parterne er uenige. Baggrunden for arbejdsgivernes forslag er derfor snarere at få mere magt på arbejdspladsen til at trumfe ledelsesbeslutninger igennem. Det er ikke en konstruktiv vej at gå, og den er slet ikke forenelig med kulturen på en moderne arbejdsplads.

Ro, stabilitet og udvikling på arbejdspladsen kræver dialog og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. At fjerne beskyttelsen for nogle af medarbejdernes tillidsvalgte vil blot bidrage til at underminere dette samarbejde. Det betyder i sidste ende flere konflikter på arbejdspladsen − og det er jeg overbevidst om, at hverken arbejdsgivere eller medarbejdere er interesseret i.  

Et moderne arbejdsmarked i udvikling kræver, at medarbejdere kan forhandle og samarbejde på lige fod med deres arbejdsgivere. Det kræver en beskyttelse af de tillidsvalgte. Længere er den ikke.

Ghita Parry
/ Formand