Tilskud til omlægning til økologi

De penge, som køkkenerne kan søge, hører hjemme i en pulje, der skal fremme afsætningen af økologiske råvarer. Og det skal blandt andet ske ved at gøre medarbejderne i foodservice klogere på økologi.

Søg inden 1. februar

Puljen er åben for ansøgninger, skriver NaturErhverv på sin hjemmeside. Og der kan søges tilskud fra puljen frem til den 1. februar. 

Ligesom tidligere kan pengene alene søges til kompetenceudvikling af ledere og medarbejderne i køkkenet. Ikke til køkkenets drift.

Også støtte til private køkkener

Det der adskiller puljeordningen fra tidligere er, at pengene denne gang også kan søges til omlægning af private køkkener, det vil sige professionelle private køkkener.

Private storkøkkener er underlagt reglerne om statsstøtte og kan derfor kun opnå 60 procents dækning af omkostningerne til kompetenceudvikling. Mens de offentlige køkkener kan søge om fuld dækning.

Spørgsmål

Stilles til Center for erhverv: erhverv@naturerhverv.dk

Kilde