Tjek din lønseddel 1. april

Lønforbedringer

 • Pr. 1. januar steg lønnen med 0,5 procent og den stiger igen til oktober med 1,0 procent. Lønstigningerne gælder såvel i regioner som kommuner. 
 • I kommunerne er lønnen for professionsbachelorer i ernæring og sundhed med 4 års anciennitet hævet fra trin 5 til trin 6 den 1. april.
 • De kliniske diætister i regionerne, der har ti års samlet beskæftigelse, får et pensionsgivende tillæg på 13.677 kr. om året fra 1. april.
 • De sundhedsfaglige kandidater i regioner og kommuner følger nu samme lønskala og har samme pensionsprocent som de øvrige AC-grupper.

Pensionsforbedringer

 • I regionerne løftes de laveste pensioner fra 13,17 til 13,51 procent. Det gælder for ernæringshjælpere, ernæringsassistenter, økonomaer og ernæringsteknologer.
 • Kandidater i kommunerne løftes til en pension på 18,3 procent – dvs. samme niveau som de øvrige akademikere i kommunerne.
 • Kandidater i regionerne løftes til 17,9 procent i pension, og er dermed på niveau med de øvrige akademikere.
 • Indbetaling til ATP er forhøjet med 168 kr. om året (pr. 1. januar) for kostfagligt eneansvarlige, ernæringsassistenter og ernæringshjælpere. Mens økonomaer, kliniske diætister og professionsbachelorer fik 389 kr. mere i ATP i både regioner og kommuner.

Arbejdstid

 • Sundhedskartellet indgik sammen med FOA, SL og 3F en aftale med KL om at ensrette reglerne for de forskellige faggrupper på døgnområdet i kommunerne.
 • Det betyder, at arbejdstiden kan opgøres for en periode på op til 16 uger, men der skal dog stadig foreligge en løbende tjenesteplan for mindst 4 uger.
 • Der er også en ændring i forhold til, hvornår der ydes aften- og lørdagstillæg. Ansatte får nu lørdagstillæg mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 28 pct. af timelønnen. Tidligere var det fra kl. 11.
 • Aftentillægget udbetales mellem kl.17.00 og kl. 23.00 med 27 pct. af timelønnen Tidligere var det fra kl. 18.
 • Der ydes 3 (mod tidligere 2) procent pension af særydelser på aften- og nattillæg, lørdags- og søndagstillæg.

Læs mere om overenskomstforhandlinger for 2015 her