TR Grunduddannelse G 1

2014-01-21 10:00 til 2014-01-23 15:00
Grunduddannelse består af to moduler: G1 + G2 Når du tilmelder dig grunduddannelsen, har du dermed tilmeldt dig både G1 + G2.

Forudsætning:

For at deltage på grunduddannelsen er at du er tillidsrepræsentant (TR) eller suppleant.

Indhold:

Undervisningsforløbet er en blanding af teori og praksis. Ved hjælp af forskellige cases og gruppearbejde vil du blive fortrolig med anvendelse af metoder til at håndtere spørgsmål fra dine kolleger. Du bliver præsenteret for nye begreber og afprøver dem gennem gruppearbejde.

Du bliver præsenteret for forbundets strategiske indsatsområder, organisation og politiske arbejde i forbundet og forbundets organisation.

Du får grundlæggende kendskab til samarbejdsaftalerne, arbejdsmarkedets parter, overenskomster, aftaler, regler og love.

Du bliver præsenteret for tillidsrepræsentantens forskellige roller.

Du arbejder intensivt med forhandlingsteknik og forhandlingstekniske øvelser.

Du får mulighed for at danne netværk til gavn for dit videre arbejde som tillidsrepræsentant.

Du får forhandlingskompetence og får uddelegeret forhandlingsretten til lokale aftaler om løn og arbejdstid.

Emner for G1:

Forbundets strategiske indsatsområder

Den politiske organisation

Samarbejdsaftalen/Medaftalen

Tillidsrepræsentantens alsidige roller

Varighed 3 dage, internat

Fakta

Dato:

Tirsdag den 21. januar 2014 til Torsdag den 23. januar 2014

Tid:

kl. 10:00 til 15:00

Sted:

Sinatur Hotel Frederiksdal Frederiksdalsvej 360 2800 Kgs Lyngby

Antal deltagere:

23

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 12. december 2013

Kontaktperson: