TR-introkurser til pensionen i PKA

Kom på kursus og få indblik pensionsordningen i PKA, så du kan hjælpe dine kolleger.

Hvad er alderspensionen? – og hvilke ydelser findes der ved sygdom og død. Med dette kursus vil PKA give dig et indblik i, hvordan pensionsordningen er sat sammen.

Praktiske oplysninger

Kurset varer en dag og PKA forventer, at du vælger det kursussted, som ligger tættest på dit hjem eller din arbejdsplads. PKA betaler kursus- og forplejningsudgifter samt rejseudgifter med offentlig transport, og din arbejdsgiver kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste for dig.

Ansatte eller bestyrelsesmedlemmer i de faglige organisationer er også velkomne til at deltage. Her refunderer vi dog ikke udgifter til transport eller tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere og meld dig til

TR-intro holdes løbende over hele landet. Se steder og datoer på pka.dk/tr

Kilde