TR-kurser hos FTF for erfarne TR

Kost & Ernæringsforbundet har afsat en pulje, så du som erfaren tillidsrepræsentant har mulighed for at deltage på udvalgte TR kurser i FTF.  Kost & Ernæringsforbundet dækker kursusudgift og tabt arbejdsfortjeneste i det omfang, puljemidlerne rækker. Der er derfor begrænset antal pladser.  For at komme i betragtning til kurserne skal du have gennemført forbundets TR-grunduddannelse og mindst tre af de fem efteruddannelsesmoduler. For at få dækket udgifterne skal tilmelding ske via Kost & Ernæringsforbundet. Det gør du ved at kontakte Dorte Bjørn på tlf. 31 63 66 45 eller på mail db@kost.dk

Du kan søge om deltagelse på følgende kurser:

Personalejura 1

Forhandling for TR

TR som forandringsagent

Den gode samtale – i vanskelige situationer

Lær at skrive skarpe debatindlæg

Styrk din konflikthåndtering

Personalejura 2

Chikane og mobning – et juridisk perspektiv

Fra stress til trivsel