TR møder

Det kan du dels gøre ved at tage tillidsrepræsentantuddannelsen, hvor du møder andre nyvalgte tillidsrepræsentanter og dels ved at deltage i de forskellige møder, Kost & Ernæringsforbundet afholder centralt og regionalt.

I alle fem regioner har du mulighed for at mødes med andre tillidsrepræsentanter i Kost & Ernæringsforbundet, når der afholdes netværks- og temamøder. Dem indkalder regionsformændene til. Møderne er et vigtigt forum, hvor du kan få støtte og udveksle erfaringer om forholdene på din arbejdsplads.

Møderne bliver blandt andet brugt til at tale om, hvor der omstruktureringer, forandringer, forhandlinger og nye tiltag. Ofte bliver der taget temaer op, for eksempel Den gode hverdagsmad, forestående lokale lønforhandlinger eller temaer om bestemte arbejdsområder, som kost og ernæring i daginstitutioner, på sygehuse eller på ældrecentre.

Ud over de regionale møder indkalder Kost & Ernæringsforbundet også til møder for alle tillidsrepræsentanter i hele landet. F.eks. om OK-forhandlinger.