Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

TR-tiden skal gå fra arbejdstiden

  • Mette Jensen [ T E K S T ] Kissen Møller Hansen [ F O T O ]

Signe Appeldorff er kostfagligt eneansvarlig i vuggestuen Tusindfryd i Esbjerg Kommune. Og tillidsrepræsentant for kostfagligt eneansvarlige i 14 vuggestuer. Selvom Signe Appeldorff har været tillidsrepræsentant i mange år, er der først nu kommet helt styr på vilkårene for hendes TR-arbejde. Det er slået fast over for kommunen, at hun ikke skal bruge sin fritid på arbejdet, selvom møderne ligger uden for hendes normale arbejdstid i institutionen. At hun skal have TR-tillæg. Og at Tusindfryd skal kompenseres for den tid Signe bruger på vegne af kollegerne i de andre institutioner.

TR for flere i samme faggruppe

Tillidsrepræsentantarbejdet for kostfagligt eneansvarlige er nemlig ikke helt som på andre områder.

− De 14 institutioner ligger spredt i kommunen, så det er jo sjældent, at jeg ser mine kolleger. Vi holder et møde hver tredje måned, hvor alle er inviteret. Hvis jeg skal i kontakt med dem imellem møderne, ringer jeg. Og det bliver noget med at bruge fem minutter her og fem minutter der i løbet af arbejdstiden.

Én arbejdsplads ’betaler’

Og den tid går fra Signe Appeldorffs arbejdstid i institutionen. Det er som det skal være, men …

− Min leder er glad for, at jeg er tillidsrepræsentant, men samtidig er det hende alene, der betaler min arbejdstid, selvom jeg er TR for kollegerne i de andre institutioner. Det er ikke helt fair. Derfor er vi nu ved at lave en aftale med kommunen om at kompensere Tusindfryd for noget af den tid, jeg bruger på det fælles TR-arbejde.  Foreløbig har vi lavet en aftale om, at jeg skriver ned, hvor meget tid jeg bruger. Så vi kan få et overblik.

Tillæg for at være tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant med forhandlerkompetence har Signe Appeldorff ret til et tillæg. Og det var netop i forbindelse med en lokal lønforhandling, at hun blev mindet om denne ret.

− Efter snakken på lønforhandlingsmødet kontaktede jeg flere gange kommunens personalekontor omkring tillægget − men fik ikke noget svar. Først da Kost & Ernæringsforbundet kontaktede kommunen, kom der hul igennem.

Derfor kan Signe Appeldorff heller ikke sige sig fri for at føle sig en smule overset i Esbjerg Kommune:

− Det er sjovt nok, at det kommer bag på kommunen, at de også skal kompensere os kostfagligt eneansvarlige for TR-arbejdet. Jeg har forhandlerkompetence, det betyder, at jeg skriver under på lønforhandlinger for alle kostfagligt eneansvarlige, så de ved jo, at jeg er her, siger hun.

Signe Appeldorff fik sit tillæg, og hun fik det med tilbagevirkende kraft. Hun er lettet over at have fået styr på betingelserne for sit TR-arbejde og opfordrer andre kostfagligt eneansvarlige til at forhandle vilkårene på plads med kommunen − med eller uden forbundets hjælp.

 

GUIDE

TIL VILKÅR FOR TILLIDSVALGTE
ARTIKEL: Mette Jensen [ T E K S T ]

Tid til arbejdet

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medudvalgsrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv.

  • Som valgt medarbejderrepræsentant skal du varetage dit hverv i arbejdstiden.
  • Hvis du som medarbejderrepræsentant skal varetage dit hverv uden for normal arbejdstid, fordi din arbejdsgiver har indkaldt til møder, skal dette honoreres med sædvanlig løn (inklusiv særydelser, tidskompensation m.v.) i henhold til overenskomsten og på samme måde, som hvis du havde udført almindeligt arbejde uden for normal arbejdstid.
  • Som nyvalgt tillidsrepræsentant kan det være svært at se, hvor meget tid du skal bruge på dit TR-arbejde.  For at få et overblik over tidsforbruget er det en god ide i en periode at skrive ned, hvad du laver, og hvor længe du er om det.

Info

Om tidsforbrug og principper for tillidsrepræsentantens arbejde
www.kost.dk − ’tillidsrepræsentantens vilkår’

Om løntillæg til tillidsrepræsentanter
www.kost.dk − ’tillidsrepræsentantens løn’

Kontakt

Har du brug for rådgivning eller støtte til en forhandling om tillidsrepræsentantarbejdet, kan du kontakte Jorge Bombaci: 3341 4689.

Du kan også sende en mail jb@kost.dk