TRAM-Udvalget Region Midtjylland

Formand

Joan Topp Olsen, Ernæringsassistent  
Regionshospitalet Horsens
30 22 53 74 | topp.olsen@mail.tele.dkk

Medlemmer

Annemette Vestergaard Jakobsen, Ernæringsassistent  
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | avj@energimail.dk

Linda Møldrup, Ernæringsassistent  
Klovenhøj Centret
22 7915 87 | Lindamoldrup@live.dk