Transport - refusion til elever

Betaling af elevers transport

Ernæringsassistenter der har mindst 20 km i samlet transport til og fra Teknisk skole, kan få deres transportudgifter dækket. Så vidt muligt skal der benyttes offentlig transport, men hvis arbejdsgiveren godkender at eleven bruger privat transport, kan eleven få kilometerpenge.

Arbejdsgivernes Elevrefusion

Arbejdsgiveren skal betale elevens transport, og kan derefter få 80% af pengene retur hos AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion), ligesom arbejdsgiverne kan få elevernes løn refunderet, når de er på skole.