Trepart: Enighed om at finde løsning

Sidste fredag indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen den såkaldte trepartsaftale. I weekenden opdagede Kost & Ernæringsforbundet, at ernæringsassistent-uddannelsen ville komme i en klemme. Klemmen er opstået, fordi aftalen ikke har taget højde for de strukturer, der gør sig gældende på vores arbejdsmarked. Klemmen vil få konsekvenser for optaget på uddannelsen.

Det er imod intentionen i trepartsaftalen, der går på at skaffe flere praktikpladser. På et møde i REU (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) i dag, var der enighed med Kost & Ernæringsforbundet i, at der skal findes en løsning.

Den arbejder vi nu på sammen med Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og vores hovedorganisation, FTF.