Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning

Den fælles aftale om arbejdsdeling er et af mange tiltag, der er skabt for, at mange lønmodtagere ikke mister deres job som følge af den økonomiske situation, som COVID-19 har medført, ved at virksomhederne i stedet kan dele det arbejde, der er, mellem medarbejderne.

Forlængelsen af aftale betyder blandt andet, at:

man med aftalen sikrer, at en medarbejder på arbejdsfordeling, og som dermed får dagpenge, ikke samtidig skal være aktiv jobsøgende. Aftalen anerkender dermed, at ikke alle virksomheder lige nu har brug for hele sin arbejdskraft, men forventer at have det senere.

Læs hele trepartsaftalen her.