Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Tværfaglig indsats motiverer til vægttab

  • Marie Preisler og Mette Jensen  [ TEKST ] Polfoto  [ MODELFOTO ]

En målrettet og tværfaglig indsats kan give et langsigtet vægttab. Det viser erfaringer fra Rehabiliterings Center Dallund (Dallund), der indtil i sommer var ramme om rehabilitering af kræftpatienter.

Kræft og overvægt

Mere end 8.000 patienter med kræft har tilbragt en uge på stedet. Halvdelen var kvinder med brystkræft, og en del af dem var overvægtige. Kvinder, der er behandlet for brystkræft, tager nemlig ofte på i vægt både under og efter behandlingen. Og vægtøgningen kan fortsætte både måneder og år efter, at behandlingen er slut.

Da der samtidig er en stigende evidens for, at overvægt påvirker kvinder med brystkræft negativt, at overvægten øger risikoen for tilbagefald, ny kræftsygdom eller andre livsstilssygdomme, satte man på Dallund gang i et forløb med overvægtige kvinder, der var behandlet for brystkræft. Målet var at undersøge, om kvinderne kunne motiveres til at ændre vaner og tabe sig. Og det kunne de: 42 kvinder gennemførte et forløb i 2011 og 2012 og opnåede i snit et vægttab på 6,1 kilo på et halvt år. Det er et større vægttab end i mange andre undersøgelser, fastslås det i en artikel om interventionen i Ugeskrift for Læger (marts 2015).

Unik intervention

Tina Broby Mikkelsen, der er medforfatter til artiklen, var videnskabelig assistent på Dallund i forbindelse med indsatsen

− Det er et bud på praksisforskning i, hvordan overvægtige kan opnå et vægttab. Vores intervention havde fokus på ændring af vaner, kost og motion. Det gav kvinderne motivationen til at tabe sig, og de opnåede et klinisk relevant vægttab, siger hun.

Forløbet var unikt på flere måder. De fire hold kvinder, som deltog, var først på en lille uges internatophold på Dallund, og tre måneder senere kom de igen til to eller tre dages opfølgning.

− De hørte ikke bare om sund kost og motion i teorien, de oplevede det også i praksis, siger Tina Broby Mikkelsen.

Deltagerne selv peger på, at det var væsentligt for motivationen, at de var hjemmefra, i rolige omgivelser og sammen med andre i samme situation.

Desuden havde de udbytte af den tværfaglige tilgang, hvor både psykolog, kostvejleder, sygeplejerske og fysioterapeut arbejdede sammen om at sætte en proces i gang, der kunne motivere kvinderne til at tabe sig. Det viste sig nemlig, at de psykologiske aspekter af både overvægt og kræftsygdom var væsentlige for kvinderne, siger Tina Broby Mikkelsen.

− Vi byggede vores kostvejledning på Sundhedsstyrelsens ‘Små skridt til vægttab’, så vores fokus lå ikke så meget på traditionel vidensformidling. De fleste overvægtige ved i forvejen, hvad de må og ikke må spise. Det særlige ved interventionen var, at vi havde fokus på de psykologiske aspekter af sygdom og overvægt.

Fokus på psyken

En udførlig spørgeskemaundersøgelse blandt 12 af kvinderne viste, at det psykologiske udbytte var stort, og at de fik mere viden om både kost, motion, ernæring og mindfulness.

− Rammerne og den tværfaglige tilgang til det at tabe sig var med til at løfte kvindernes sundhed til et højere niveau. Det hjalp dem ud af fastlåste tankemønstre, de fik mere lyst til at leve og til at leve sundt. De følte sig desuden mere kompetente til at tage hånd om deres eget liv, siger cand.scient.san. Lene Laursen, der stod for en kvalitativ undersøgelse af deltagernes evalueringer.

Lene Laursen og Tina Broby Mikkelsen håber, at de gode resultater og den tværfaglige tilgang til vægttab vil inspirere andre, der arbejder med kostvejledning og overvægt.

FAKTA
 

Rehabiliterings Center Dallund 

er i dag lagt ind under Videncenter for Rehabilitering og Palliations forsknings- og udviklingsenhed under Odense Universitetshospital. Centeret arbejder for at styrke den rehabiliterende og den palliative indsats over for mennesker ramt af livstruende sygdom og vil bruge forskningsresultaterne fra Dallund.

Læs mere

Ugeskrift for læger 177/5, marts 2015 − artikel samt referenceliste

Små skridt til vægttab, der holder:

www.sundhedsoplysning.dk − søg i webshoppen

Kræften tager appetitten, Kost, ernæring & sundhed 2/14:

www.kost.dk/kost-ernaering-sundhed-022014

www.cancer.dk − søg overvægt

www.kostogcancer.dk