Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Tvungne vagter på Sønderborg Sygehus

Sygehus Sønderjylland skal spare penge. I bestræbelserne på at høvle omkring 100 mio. kr. af budgettet ind- førte man i starten af 2009 ansættelsesstop for samtlige personalegrupper på de fire afdelinger i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Det har givet store problemer i køkkenet i Sønderborg, der producerer al varm mad til de fire sygehuse. Der var nemlig ikke blot tale om ansættelsesstop, men reel nedskæring.

– Inden ansættelsesstoppet trådte i kraft, måtte vi i en periode ikke tage vikarer ind. Dernæst fik vi at vide, at overarbejde var forbudt. Vi har tidligere trukket på vikarbureauer i forbindelse med sygdom og spidsbelastninger, og vi har haft timelønnede, som kunne rokere rundt og udfylde hullerne for os. Nu var der pludselig lukket for alt, og det gav naturligvis problemer, fortæller ernæringsassistent og tillidsrepræsentant Tina Elgaard.

Fem medarbejdere færre

Der er ca. 40 ansatte i køkkenet. I løbet af forår og sommer 2009 rejste to, to andre gik på barsel, og en vikarstilling blev ikke forlænget. De pågældende havde faste weekendvagter, så for at få vagtplanen til at gå op, så køkkenet ingen anden udvej end at få de medarbejdere, der ikke arbejdede lørdag-søndag, til at påtage sig weekendvagter. Eller at få dem, der i forvejen havde, til at tage endnu flere.

Problemerne opstod, da sygehusledelsen forsøgte at presse fire af Tina Elgaards kolleger til at tage ekstra weekendvagter.

– Jeg blev inddraget i sagen, og jeg sagde til vores HR-afdeling, at den slags ændringer i folks arbejdstid skal varsles. Ganske vist havde ledelsen givet medarbejderne besked fire uger før, men det varsel er for kort, sådan som jeg læser reglerne. Jeg havde håbet, at vi kunne tage en snak om det, og få det på plads, men HR-afdelingen var ikke indstillet på en dialog med mig, konstaterer Tina Elgaard.

I strid med lov og aftale

Hun kontaktede Kost & Ernæringsforbundet for at få hjælp i den ulige kamp med sygehusledelsen. HR-afdelingen havde tilbudt de fire medarbejdere en økonomisk godtgørelse for at møde ind de pågældende weekender, men den løsning kunne forbundet ikke gå med til.

Arbejdsmarkedskonsulent i forbundet Mette B. Mathiassen, vurderede, at sygehusledelsens fire ugers varsler var i strid med både Funktionærloven og Arbejdstidsaftalen.

– I dette tilfælde vurderer vi, at en øget frekvens af weekendarbejde er lig med en væsentlig stillingsændring. Den slags skal varsles med det opsigelsesvarsel, den enkelte medarbejder har efter Funktionærloven, og det vil sige mindst tre måneder, hvis medar- bejderen har været ansat i seks måneder eller derover, siger hun.

FTF ind i sagen

– Efter en forhandling gik HR-organisationen i Sønderborg med til, at der bør gælde et varsel efter Funktionærloven for de medarbejdere, der ikke tidligere har haft weekendvagter. Derimod vil ledelsen stadig have lov til med kort varsel at lave om på arbejdstiderne for de medarbejdere, der har været vant til weekendvagter.

 

– Det er et principielt spørgsmål, som vi har bedt vores hovedorganisation, FTF, tage stilling til, siger Mette B. Mathiassen. (Svaret fra FTF var ikke dukket op ved bladets deadline, red.)

Håber ledelsen vil respektere varselspligt

I sygehuskøkkenet har de fire medarbejdere, der sagde nej til weekendarbejde, skrevet under på det seks måneders varsel, ledelsen efterfølgende gav dem. Alternativet var en opsigelse.

Weekend-hullerne udfyldes i mellemtiden af kolleger, som har efterkommet påbuddet fra ledelsen på trods af, at Tina Elgaard og hendes organisation mener, at stillingsændringerne skulle have været varslet.

– Pr. 1. november er sygehusets økonomi rettet så meget op, at vi må genbesætte stillinger 1:1. Presset på os er lettet efter en hård sommer med uro og al for megen unødvendig snak. Hvis jeg ikke havde haft opbakningen fra kollegerne og forbundet, ved jeg ikke, hvordan det skulle være gået. Nu håber jeg, at tingene falder helt på plads, så varslingerne bliver korrekte og respekteret af ledelsen, siger Tina Elgaard. 1

Arbejdstidsaftalen med Danske Regioner tilstræber, at medarbejderen kender sin arbejdstid og fritid minimum fire uger frem. Vagtskemaet skal aftales mellem ledelse og medarbejder, og hvis ledelsen mener, at en ansat, der hidtil har været på vagt hver 8. weekend, skal arbejde hver 4. weekend, har medarbejderen krav på et varsel efter Funktionærloven – mener Kost- og Ernæringsforbundet.